Till innehållet

Äldreboende

Äldreboende är ett trygg och självständig boendeform för dig som äldre. Du bor i en egen lägenhet men har tillgång till personal dygnet runt.

Gemenskap mellan boende och medarbetare på Rådahemmet.

Foto: Anna Sigvardsson

Äldreboenden i Härryda kommun

Det finns åtta äldreboenden i Härryda kommun, sju som drivs av Härryda kommun och ett som drivs av Attendo.

Mölnlycke

Attendo Säteriet
Ekdalagården (även boende för demenssjuka personer)
Hönekulla gård
Rådahemmet
Säterigården (boende för demenssjuka personer)

Landvetter

Bygården (även boende för demenssjuka personer)
Östra Bygården (boende för demenssjuka personer)

Rävlanda

Björkelid (även boende för demenssjuka personer)

Jämför våra äldreboenden

Här kan du jämföra de sju kommunala äldreboendena, till exempel hur många lägenheter de olika boendena har, avstånd till kollektivtrafik och genomsnittlig hyra.
Jämför Härryda kommuns äldreboenden i vår egen jämförelsetjänst Länk till annan webbplats.
Jämför Härryda kommuns äldreboenden på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Så ansöker du

Det är kommunens socialsekreterare som utreder vem som har behov av äldreboende. Ansökan kan göras via vår e-tjänst, blankett eller telefon.
Kontaktuppgifter socialsekreterare omsorg

Du kan önska boende

Härryda kommun tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) för särskilt boende. I samband med ansökan finns därför möjlighet att lämna förslag på upp till tre olika boenden där du i mån av ledig plats skulle vilja bo.

Stöd och vård på dina villkor

När du flyttar in på ett äldreboende gör personalen en planering tillsammans med dig och dina anhöriga. Det du klarar på egen hand idag ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv eller med hjälp av anhöriga och vänner. Personalens uppgift är att hjälpa och stödja dig med sådant som du har svårt att klara själv. Tillsammans med personalen tas en individuell genomförande plan fram som innehåller hur, när och vad du vill ha stöd med. Ni ser över planen två gånger varje år eller oftare om det behövs.

För att veta vilka behov du har och för att kunna ge den bästa vården och omsorgen är det viktigt att känna till din bakgrund. Personalen tar därför fram en levnadsberättelse tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att du ska kunna leva ett gott och värdigt liv med så små förändringar som möjligt, samtidigt som du får den vård och omsorg du behöver.
Broschyr - Här är mitt liv Pdf, 930.1 kB.

Personal

Du har tillgång till vårdpersonal och sjuksköterska dygnet runt. Du erbjuds även en fast omsorgskontakt som är en utsedd person som har ett särskilt ansvar för dig och ditt behov. Att det finns en särskilt utsedd person på boendet som lär känna dig lite extra och har en helhetsbild över dina behov är viktigt för att skapa trygghet och se till att ditt stöd är anpassat till dig. En person som arbetar som fast omsorgskontakt ska vara utbildad undersköterska. Du har möjlighet att få byta omsorgskontakt om relationen inte fungerar. Din fasta omsorgskontakt har även en samordnade roll som du och dina anhöriga kan kontakta vid frågor. Vid behov kan du få träffa fysioterapeut och arbetsterapeut, här hjälper din fasta omsorgskontakt till.

Enhetschefen är ansvarig för äldreboendet och den verksamhet som bedrivs. Vi arbetar med delaktighet genom att bjuda in till regelbundna brukarråd. På träffarna är även dina anhöriga välkomna att delta och vi pratar exempelvis om aktiviteter, mat och annat som är viktigt för att du ska trivas hos oss.

Mål för våra äldreboenden

  • Skapa trygghet och visa respekt för de boendes självbestämmande och integritet.
  • All hjälp och stöd lämnas på ett sådant sätt att den enskildes resurser tillvaratas.
  • Erbjuda meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra.
  • Stödja och utveckla nätverk kring de boende.
  • Erbjuda hälso- och sjukvård samt omvårdnad av hög kvalitet.

Kommunens äldreboenden regleras enligt socialtjänstlagen. Högsta ansvaret har politikerna i kommunfullmäktige.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-29