Till innehållet

Ekdalagården i Mölnlycke

Ekdalagårdens äldreboende ligger centralt i Mölnlycke med närhet till service, kommunikationer och natur.

Foton: Emmy Jonsson, Anna Sigvardsson

December 2023: Smittspridningen är stor i samhället och för sköra personer innebär covid-19 och influensavirus ökad risk för svår sjukdom. För att skydda brukarna ber vi dig att:

  • endast besöka boendet om du känner dig frisk och symtomfri
  • använda handdesinfektion och hålla avstånd till brukarna
  • följa personalens råd kring besöket.

Boendemiljö inomhus

Ekdalagården har 71 lägenheter fördelat på 6 enheter. En del av platserna är avsedda för korttidsboende och växelvård. Alla lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom.

På varje enhet finns en gemensam matsal/sällskapsrum och alla har utgång till de grönskande trädgårdarna eller balkong. Boendet har även ett finrum som du är välkommen att boka för kalas och festligheter.

Boendemiljö utomhus

Ekdalagården ligger på promenadavstånd till Mölnlycke centrum. Omgivningarna är promenadvänliga och naturen finns nära. Boendet har två innergårdar med träd, bärbuskar och blommor. Många brukare uppskattar att vara delaktiga trädgårdsarbetet.

Personal

På Ekdalagården finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Ekdalagården eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

På Ekdalagården får flera enheter regelbundet besök av Hund i vården.

Dagverksamhet

På Ekdalagården finns även dagverksamhet.

Så ansöker du

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende. Ansökan kan göras via telefon, blankett eller vår e-tjänst.
Kontaktuppgifter omsorgshandläggare

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Johanna Mogren, enhetschef

Liljan, Smultronstället, Rosenhill

Grace Fjellman, enhetschef

Ekbacken, Solbacken

Sara Gillisson, enhetschef

Hagen, Sjövik

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-04