Till innehållet

Särskilt boende – servicegaranti

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut.

Ekonomisk kompensation

I de fall en plats i särskilt boende inte kan erbjudas inom tre månader kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.

Vad ingår?

 • Omsorgsinsatser
 • Serviceinsatser
 • Tillfälliga insatser (tillfällig utökning av hemtjänst, ledsagning, avlösning)
 • Yttre hemtjänst

Vad ingår inte?

 • Mat på dagverksamhet
 • Trygghetstelefon
 • Avgift för hälso- och sjukvård om brukaren är inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården

Avgränsningar

 • Garantin utgår inte till brukare som tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar ett specifikt boende.
 • Garantin utgår inte om brukaren erbjuds plats i korttidsboende i väntan på en permanent boendeplats.
 • Garantin utgår inte till make/maka med beslut om parboende.
 • Garantin utgår inte till person boende i annan kommun som beviljats särskilt boende i Härryda.

Vad händer efter de två månaderna?

 • Efter de två fria månaderna återgår den enskilde till att betala för hemtjänst. Om personen får vänta ytterligare tre månader utan erbjudande så faller garantin ut igen.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22