Till innehållet

Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anpassad kollektivtrafik för dig som har en långvarig funktionsnedsättning och därför inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. En kommun har ansvar för att invånare kan beställa färd­­tjänst­resor inom kommunen. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ordna längre färdtjänstresor. Västtrafik kör och planerar färdtjänstresor.

En blå buss är parkerad vid en trottoar, utanförsitter en kvinnlig resenär i rullstol, bakom hennes rygg står en busschaufför som är beredd att hjälpa kvinnan med resan.

Foto: Thomas Harrysson

Beställa sommarens färdtjänstresor

Information till dig som planerar att resa med färdtjänst till släkt och vänner i sommar.

Färdtjänst

Saknar du färdtjänsttillstånd kan du ansöka via Härryda kommuns e-tjänst eller via en pappersblankett som du skickar in till kommunen. Handläggningstiden är cirka 6 veckor. Se längre ner på sidan hur du ansöker.

Boka färdtjänst

Boka din färdtjänstresa via Västtrafiks app Boka resa eller via telefon 020-91 90 90
Ska du resa med riksfärdtjänst? Klicka här

Ansök om färdtjänst

För att du ska kunna åka med färdtjänst behöver du ansöka om ett intyg för färdtjänst. För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker om färdtjänst digitalt genom kommunens e-tjänst. Du gör din ansökan med bankID via dator, smarttelefon eller surfplatta. Du kan ansöka för dig själv eller för en annan person via e-tjänst.

Du som saknar BankID eller tycker det är svårt med e-tjänsten kan skicka in din ansökan med en ifylld pappersblankett.
Ansökningsblankett för färdtjänst Pdf, 411.6 kB. (pdf för utskrift)

Avgifter för färdtjänstresor

Härryda kommuns färdtjänsttaxa har i stort sett varit oförändrad sedan år 2011. Efter en genomförd översyn beslutade kommun­fullmäktige år 2020 att avgifterna regelbundet ska ses över och indexjusteras.
Färdtjänsttaxa 2024 Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänstresor

  • Du kan beställa färdtjänst till affären, arbetet och exempelvis till frisör och vänner.
  • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad covid-19.
  • Ni reser max två passagerare i en personbil. Max tre passagerare i ett specialfordon.

  Läkarutlåtande vid ansökan om färdtjänst

  Du ska alltid skicka med ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning första gången du ansöker om färdtjänst. Om du måste förnya en ansökan om färdtjänst ska du komplettera ansökan med ett nytt läkar­utlåtande efter begäran från en färdtjänsthandläggare.

  Digitalt läkarutlåtande via 1177

  Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande som du sedan kan ladda ner via Mina sidor på 1177 Vårdguiden. I din e-tjänstansökan går det bra att ladda upp det digtitala läkarutlåtandet som en bilaga.
  1177 VårdguidenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

  Läkarutlåtande som pappersblankett

  Om du inte har ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan foto­grafera eller skanna av och spara som ett digitalt dokument.

  I din e-tjänstansökan går det bra att ladda upp det inskannade dokumentet eller fotot som en bilaga.
  Läkarutlåtande som blankett Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf som utskrift)

  Du kan även skicka in ett ifyllt läkarutlåtande med vanlig post:

  Härryda kommun
  Samhällsbyggnad, färdtjänst
  435 80 Mölnlycke

  Ansöka med fullmakt

  I kontakten med en färdtjänsthandläggare eller när du ansöker om färdtjänst via kommunens e-tjänst eller post, kan du ta hjälp av någon person som har rätt att företräda dig.

  Det gör du med en skriftlig fullmakt. Genom att skriva under en fullmakt godkänner du att den person som du valt som fullmakts­tagare har rätt att företräda dig i frågor som gäller färdtjänst.

  Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att muntligen eller skriftligen meddela det till en färdtjänsthandläggare på kommunen.

  Ditt ord som fullmaktsgivare har företräde om det uppstår menings­skiljaktigheter mellan dig och en fullmaktstagare.

  Handläggning av färdtjänstresor

  Det är trafikverksamheten i Härryda kommun som handlägger din ansökan och lämnar ett beslut om tillstånd för färdtjänst inom sex (6) veckor.
  Kommunens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

  Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

  Sevicegaranti

  Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

  Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

  Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

  Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

  Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
  Härryda kommuns servicegarantier

  Tillstånd för färdtjänst

  Ditt färdtjänsttillstånd är personligt. Det får inte användas på annat sätt än beslutat.

  Om ditt hälsotillstånd förändras eller om du ska flytta kan ditt tillstånd förändras. Kontakta kommunens trafikhandläggare:
  031-724 61 00 (kontaktcenter)
  Skriv till trafikverksamheten, samhällsbyggnad (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

  Har du fortsatt behov av färdtjänst när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om nytt tillstånd.

  Hantera din färdtjänstresa

  Du kan resa med färdtjänst alla dagar mellan klockan 5.00 på morgonen och klockan 2.00 på natten.

  Beställa färdtjänst

  Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar och senast en timma före önskad avresa. Personuppgifter som du lämnar vid beställningen behandlas i enlighet med Västtrafiks integritetspolicy.

  Telefon:
  020-91 90 90
  Vardagar klockan 6–22
  Helgdag klockan 8–22

  Webb:
  vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats.

  App:
  Ladda ner appen ”Västtrafik boka resa” i Google Play eller App Store och boka resa via appen.

  Uppge när du bokar

  • Namn, personnummer, telefonnummer.
  • Var du vill åka från och till.
  • När du vill åka och vara framme.
  • Om någon reser med dig.
  • Om du har något förflyttningshjälpmedel.
  • Om det är färdtjänst, arbetsresa eller annat.

  Om fordonet är försenat

  Om fordonet är mer än 10 minuter sent, ring: 020-91 90 90.

  Avbokning eller ändring av resa

  Du kan avboka eller ändra din resa senast en timma innan resan ska påbörjas. Använd telefon, webb eller app.

  Betalning för färdtjänst

  Du betalar din färdtjänstresa i fordonet innan resan startar. Du kan betala med bankkort eller kontanter.

  Avgiften styrs av Härryda kommuns färdtjänsttaxa.
  Taxa för färdtjänst 2024 Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Hjälpmedel och bagage

  Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, till exempel rullator eller rullstol, och bagage motsvarande två matkassar eller en resväska.

  Föraren hjälper dig

  Du kan få hjälp av föraren med att:

  • ta dig till och från porten
  • ta dig i och ur fordonet
  • få på och av säkerhetsbältet
  • ta hand om förflyttningshjälpmedel och bagage.

  Ledsagare, medresenär och ledarhund/husdjur?

  Har du ledsagare får den personen åka med utan avgift för att
  hjälpa dig till och från fordonet samt under färden. Ledsagaren
  ska alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du
  och inte själv ha färdtjänsttillstånd.

  Du får ta med dig en medresenär samt egna barn under 12 år.
  Medresenären ska alltid påbörja och avsluta resan på samma
  adress som du och betalar avgift för sig själv enligt färdtjänsttaxan.
  Ledar- och assistanshundar samt husdjur följer med utan kostnad.

  Hur många resor har du rätt till?

  Färdtjänsttillståndet ger normalt rätt till 30 enkelresor per månad men antalet prövas individuellt.

  Hur långt kan du resa med färdtjänst?

  Härryda kommuns färdtjänstområde täcker förutom Härrryda, de kommuner som geografiskt gränsar till kommunen:

  • Bollebygds kommun
  • Göteborgs Stad
  • Lerums kommun
  • Marks kommun
  • Mölndals stad
  • Partille kommun

  Har du frågor om resor utanför färdtjänstområdet, kontakta
  kommunens trafikhandläggare:
  031-724 61 00 (kontaktcenter)
  Skriv till trafikverksamheten, samhällsbyggnad (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

  När du ska resa

  • Visa legitimation för föraren.
  • Var på plats i tid. Fordonet väntar inte på dig.
  • Kom ihåg att avboka din resa om du ändrar dig.
  • Meddela kommunens trafikhandläggare om du byter adress eller om du inte längre har behov av färdtjänst.

  Arbets- eller utbildningsresa

  För arbets- eller utbildningsresor krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av kommunens trafikhandläggare efter individuell prövning.

  Du betalar i efterhand med faktura för arbets- eller utbildningsresor.

  Ansökan om särskilt tillstånd för arbets- och utbildningsresor eller resor till dagverksamhet och daglig verksamhet.
  Ansökan om arbetsresorPdf, 631.7 kB. Pdf, 631.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf-blankett för utskrift)

  Resa till dagverksamhet

  Det kostar 684 kronor i månaden för resor till och från dagverksamheterna Liljan och Smultronstället. För dig som deltar i dagverksamheten exempelvis två gånger i veckan blir kostnaden 42,75 kronor per resa.

  Sjukresa

  En sjukresa är en resa mellan ditt hem, där du är folkbokförd, och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Du får inte använda färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa. Om du har ett färdtjänsttillstånd gäller det dock som reseintyg för en sjukresa med taxi. Färdtjänsttillståndet måste finnas registrerat hos Sjukresor innan det gäller som intyg och registeringen görs genom att du skickar in en kopia av färdtjänsttillståndet till Sjukresor. Behöver du en kopia på färdtjänsttillståndet kan kommunen hjälpa till med det.

  Du kan skicka kopian på ditt färdtjänsttillstånd till Sjukresor per brev eller e-post. Om du skickar med e-post måste du bifoga färdtjänsttillståndet som en pdf-fil.
  VGRs information om sjukresor Länk till annan webbplats.

  Postadress
  Sjukreseenheten
  Regionens hus
  462 80 Vänersborg

  E-post
  sjukresor@vgregion.se

  Sjukresor hanteras av Västra Götalandsregionen (VGR) kundtjänst för sjukresor:
  010-47 32 100

  Kontakt

  Tillstånd för färdtjänstresor, adressbyte, resa till annan kommun

  031-724 61 00 (kontaktcenter)

  Boka färdtjänst

  Vardagar klockan 6.00-22.00
  Helgdag klockan 8.00-22.00

  Synpunkter på färdtjänst

  Kan vi göra sidan bättre?

  Lämna dina synpunkter  Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
  Senast ändrad: 2024-07-05