Till innehållet

Riksfärdtjänst

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst. Ett läkarutlåtande behövs för att ha rätt till riskfärdtjänst.

Persontåg färdas genom öppet landskap.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Beställa sommarens riksfärdtjänstresor

Information till dig som planerar att resa med riksfärdtjänst till släkt och vänner i sommar.

Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om tillstånd för att resa med riksfärdtjänst via Härryda kommuns
e-tjänst eller via en pappersblankett som du skickar in till kommunen. Handläggningstiden är cirka 6 veckor. Se längre ner på sidan hur du ansöker.

Boka riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstresan ska bokas 5-10 dagar innan resdagen och bokas på
telefon 016-15 05 50.

Ska du resa med färdtjänst? Klicka här

Kollektivtrafik första alternativet

Om du kan resa med kollektivtrafik med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsätt i första hand. Det gäller även tåg.

Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare. Du kan också beviljas riksfärdtjänst om det är det minst kostsamma färdsättet för kommunen för den resa du vill göra.

Ansök om riksfärdtjänst

För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt genom kommunens e-tjänst. Du gör din ansökan med BankID via dator, smarttelefon eller surfplatta.

Du kan ansöka för dig själv eller för en annan person via e-tjänst.
Observera att du behöver ha ett utlåtande från en läkare när du ansöker om riksfärdtjänst.

Du som saknar BankID eller tycker det är svårt med e-tjänsten kan skicka in din ansökan med en ifylld pappersblankett.
Ansökningsblankett för riksfärdtjänst Pdf, 361.1 kB.

Frågor och svar om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken där kommunen lämnar ersättning till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kost­samt sätt. Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige mellan kommuner.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan får inte vara till arbete, utbildning, vård eller behandling.

För att du ska bli beviljad riksfärdtjänst ska resan inte kunna genom­föras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektiv­trafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kost­samma färdsättet för kommunen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kollektivtrafiken och anslutningsresor med bil eller specialfordon.

Om du inte vill ansöka om riskfärdtjänst med e-tjänsten kan du skicka in din ansökan med en pappersblankett.
Ansökan om riksfärdtjänst för utskrift(pdf) Pdf, 361.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Postadress:
Härryda kommun
Samhällsbyggnad, riksfärdtjänst
435 80 Mölnlycke

Ja, ett läkarutlåtande ska alltid skickas med när du ansöker om riksfärdtjänst första gången. Även när du förnyar en ansökan ska den kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.

Digitalt läkarutlåtande via 1177
Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande, som du kan ladda ner via Mina sidor på 1177, för att sedan ladda upp det som en bilaga i e-tjänstansökan.

Läkarutlåtande via papper
Om du inte har tillgång till ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan
foto­grafera eller skanna in för att ladda upp som en bilaga i e-tjänst­ansökan.
Läkarutlåtande  Pdf, 198.4 kB, öppnas i nytt fönster.(blankett för utskrift)

Du kan även skicka in ifyllt läkarutlåtande via post:

Härryda kommun
Samhällsbyggnad, riksfärdtjänst
435 80 Mölnlycke

Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, från en kommun till en annan.

Ja, om du vill ha hjälp i kontakten med riksfärdtjänsthandläggare eller med att ansöka om riksfärdtjänst (antingen via kommunens e-tjänst eller post), går det att via fullmakt utse en person som har rätten att företräda dig.

Genom att skriva under en fullmakt godkänner du som fullmakts­givare att den person som du valt som fullmakts­tagare får rätten att företräda dig i frågor rörande riksfärdtjänst.

Du som fullmaktsgivare kan när som helst återkalla fullmakten genom att muntligen eller skriftligen meddela riksfärdtjänst­handläggare på kommunen. Ditt ord som fullmaktsgivare har företräde vid eventuella menings­skiljaktigheter med fullmaktstagare.

Ett beslut garanteras inom 6 veckor.

Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ditt riksfärdtjänsttillstånd är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat.

Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta, kontakta kommunens trafikhandläggare: trafik@harryda.se

Har du fortsatt behov av färdtjänst när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om nytt tillstånd.

Resorna utförs och planeras av Riksfärdtjänsten Sverige AB. Varje riks­färdtjänstresa är unik eftersom den planeras efter flera personers behov. Resan kan ta längre tid på grund av att den samplaneras.
Information om vad man bör tänka på inför beställning och inför en resa Länk till annan webbplats.(Riksfärdtjänsten Sverige)

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala egenavgift vilken motsvarar kostnader för resa med allmänna färdmedel. Om resan utförs med taxi eller specialfordon kan restiden ändras så att det är möjligt att samplanera resor.
Egenavgifter för riksfärdtjänstresa Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-05