Till innehållet

Hemtjänst

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller minskad ork har svårt att klara av din vardag kan ansöka om hemtjänst.

Exempel på hemtjänstinsatser

 • Serviceinsats - till exempel hjälp med tvätt, renbäddning, städning, leverans av matvaror och andra ärenden.
 • Personlig omvårdnad - till exempel hjälp med att äta, av- och påklädning, förflyttning, personlig hygien, promenad, social kontakt och tillsyn.
 • Trygghetstelefon - via larmet kan du få kontakt med personal dygnet runt.
  Trygghetstelefon
 • Avlastning. Den som vårdar en anhörig kan få olika former av avlastning.
  Anhörigstöd

Så här ansöker du

Ansökan kan göras via vår e-tjänst, blankett eller telefon.
Kontaktuppgifter socialsekreterare omsorg

Socialsekreteraren utreder ditt behov av hjälp utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och beslutar sedan om du får hemtjänst och vilka insatser som då ingår.

Härryda kommun har för närvarande inga externa utförare av hemtjänst utan kan enbart erbjuda hemtjänst i kommunal regi.

Kostnader för hemtjänst

Vad du får betala för hemtjänsten beror på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Fakturan kommer däremot alltid från Härryda kommun.
Avgifter för hemtjänst

Fast omsorgskontakt

Om du har insatser från hemtjänsten ska du erbjudas en fast omsorgskontakt. En fast omsorgskontakt är en utsedd person som har ett särskilt ansvar för dig och ditt behov. Att det finns en särskilt utsedd person inom hemtjänsten som lär känna dig lite extra och har en helhetsbild över ditt behov är viktigt för att skapa trygghet och se till att ditt stöd är anpassat till dig. En person som arbetar som fast omsorgskontakt ska vara utbildad undersköterska.

Du har möjlighet att få byta omsorgskontakt om relationen inte fungerar. Din fasta omsorgskontakt har även en samordnade roll som du och dina anhöriga kan kontakta vid frågor. Vår ambition är att det är din fasta omsorgskontakt som besöker dig ofta. Kommunens mätning under 2023 visar under en två veckors period att det i genomsnitt var 14 personal som besökte en hemtjänsttagare. Det går att jämföra med rikssnittet på 16 personal.

Genomförandeplan och levnadsberättelse

Tillsammans med personalen tas en individuell genomförandeplan fram. Planen beskriver på vilket sätt du vill att stödet ska genomföras och önskemål om vilken tid du vill att hemtjänstpersonalen ska besöka dig. Ni ser över planen två gånger varje år eller oftare om det behövs.

För att veta vilka behov du har och för att kunna ge den bästa vården och omsorgen är det viktigt att känna till din bakgrund. Personalen tar därför fram en levnadsberättelse tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att du ska kunna leva ett gott och värdigt liv med så små förändringar som möjligt, samtidigt som du får den vård och omsorg du behöver.
Broschyr - Här är mitt liv Pdf, 930.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Hur fungerar insatsen “inköp”?
  Inköp sker från Härryda kommuns upphandlade leverantörer som också levererar varorna. Hemtjänstpersonalen kan vara behjälplig med att beställa varor.
 • Kan jag få måltider levererade från restauranger/kök i kommunen?
  Härryda kommun har inget samarbete med lokala restauranger som levererar mat hem till dig. Däremot kan det finnas restauranger i kommunen som erbjuder hemleverans.
 • Hjälper hemtjänstpersonalen till med matlagning?
  Hemtjänstpersonalen hjälper till att värma mat i mikron samt enklare tillredning som att steka ägg, koka gröt eller värma färdiga konserver.

Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig att ta dina mediciner, men du har ansvaret för att sköta din medicinering. Finns det behov av att vi tar över ansvaret och att du tar medicinerna på rätt tid krävs ett så kallat läkemedelsövertag. Då behöver du kontakta din läkare som skriver remiss för övertaget till hemsjukvården. Medicinerna kommer i så fall vara inlåsta och ges av personalen.

Meddela din samordnare så fort du vet att du har ärenden eller är bortrest. Se kontaktinformationen du fått eller kontakta kontaktcenter: 031-724 61 00, kommun@harryda.se

Kontakta din samordnare, se kontaktinformationen du fått. Du är också välkommen att kontakta kontaktcenter: 031-724 61 00, kommun@harryda.se

Om du vill ha mer eller mindre hjälp från hemtjänsten ska du vända dig till kommunens socialsekreterare 031-724 65 90

Du är välkommen att kontakta enhetschefen för ditt hemtjänstområde. Namn och kontaktuppgifter hittar du på den kontaktinformation som du fått. Du kan också lämna synpunkter via ett formulär:  Lämna synpunkter eller kontakta kontaktcenter 031-724 61 00

Blankett för beställning/överenskommelse för debitering vid tillfällig vistelse i Härryda kommun.
Debitering vid tillfällig vistelse i Härryda kommun Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården.
Det är en av våra servicegarantier.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-14