Till innehållet

Bostadsanpassning

Om du har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag ges bara till anpassningar av bostadens fasta funktioner.

Inomhus - exempel på anpassningar:

 • dörröppningar
 • stödhandtag
 • ta bort trösklar
 • ändra eller komplettera badrumsutrustning
 • spisvakt
 • specialutrusta kök.

Utomhus - exempel på anpassningar:

 • ramper
 • räcken och ledstänger
 • automatiska dörröppnare.

Kommunen kan bevilja bidrag som motsvarar skälig kostnad för åtgärden/åtgärderna.

Kan behovet tillgodoses med hjälpmedel ska bostadsanpassningsbidrag inte lämnas. Det handlar då om hjälpmedel som erbjuds av kommunen eller regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Bidrag lämnas inte för åtgärder i fritidshus eller i särskilt boende, till exempel äldreboende eller gruppbostad.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående eller varaktig funktionsnedsättning kan ansöka. I vissa fall kan bidrag lämnas till åtgärder som hänger ihop med behovet av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Intyg och kostnadsberäkningar krävs

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg.

Intyget skickas till dig som ansöker, om så önskas, annars direkt till handläggare på Härryda kommun. Intygets innehåll ska alltid vara godkänt av dig som ansöker.

Rådgivning och hjälp med beställning

Du kan själv begära in offerter för anpassningen som behöver göras av bostaden samt teckna avtal med entreprenör. När arbetet är klart, granskar kommunens handläggare anpassningen, fakturan och betalar ut bidraget till dig om det beviljas. Därefter betalar du entreprenören.

Om du önskar hjälp med rådgivning och beställning av hantverkare som utför godkänd åtgärd eller anpassning kan du lämna en fullmakt till Härryda kommun. Du får då hjälp med alla åtgärder som krävs för anpassningen.

Ett hembesök görs ofta av kommunens handläggare för att ni gemensamt ska kunna gå igenom de åtgärder som du ansöker om.

Fastighetsägarens medgivande krävs

För att få bostadsanpassningsbidrag måste fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen gett medgivande till anpassningen. Även så kallade nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande. Med nyttjanderättshavare menas personer som också står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet.

Fastighetsägare kan inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för åtgärderna som ska utföras och täcka hela kostnaden för bostadsanpassningen. För att bedöma vad en skälig kostnad är tar kommunen in en eller flera offerter. Om den sökande själv ska utföra anpassningen lämnas endast bidrag för materialkostnader.

Kan jag få bidrag om jag flyttar in i en ny bostad?

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller, kontakta handläggaren innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad.

Ansöka om bidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand. Bifoga då en kopia på fakturan eller kvittot samt ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet.

Reparation och service

Bidrag för service, reparation och besiktning ges bara när det gäller tekniskt avancerade installationer eller utrustning, till exempel:

 • lyftanordningar
 • dörröppningsautomatik
 • bidétoalett
 • höj- och sänkbara enheter.

Återställning

I vissa fall kan kommunen återta monterade bostadsanpassningar om du inte längre har behov av anpassningen på grund av flytt eller liknande. I de fall kommunen återtar bostadsanpassningen görs även en återställning.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit inom angiven tid avvisas det.

Överklagan sker hos förvaltningsrätten men det är till socialtjänstens handläggarenhet du ska skicka din överklagan:
Härryda kommun
Sektorn för socialtjänst, handläggarenheten
435 80 Mölnlycke

Sektorn har då möjlighet att ompröva beslutet. Om sektorn inte finner någon anledning att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten i Göteborg snarast möjligt.

Kontakt

Ingela Hernius, handläggare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-03