Till innehållet

Gröna miljöer på våra äldreboenden

Genom att erbjuda gröna miljöer, både inom- och utomhus på våra äldrebeonden, vill vi stärka hälsan, öka välbefinnandet och trivseln hos de boende.

Bilder från äldreboendena Björkelid, Östra Bygården, Ekdalagården och Rådahemmet.

Hemlika miljöer

På kommunens äldreboenden strävar vi efter att både inom- och utomhusmiljöerna ska vara så hemlika som möjligt. När utomhusmiljön planeras på samma sätt som inomhusmiljön ges möjlighet till ett mer stimulerande och innehållsrikt liv.

Stimulera till aktivitet och vardagsrehabilitering

Sedan hösten 2021 finns en trädgårdsterapeut som tillsammans med personal på boendena har i uppdrag att lyfta fram naturen och trädgården på respektive boende. Genom att skapa gröna miljöer vill vi stimulera till hälsofrämjande aktiviteter och vardagsrehabilitering. Att få sätta fingrarna i jorden, dofta på blommor och växter och kanske smaka på en nyskördad morot är inte bara uppskattat, det stärker också hälsan, trivseln och välbefinnandet.

Kontakt

Sari Alex Elfstrand, trädgårdsterapeut

Plats, adress, länka och beskriv

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-10