Till innehållet

Bygården i Landvetter

Bygården ligger i södra Landvetter. Här har du nära till naturen, sjön och Landvetter centrum.

Foton: Emmy Jonsson, Jan Kwarnmark

December 2023: Smittspridningen är stor i samhället och för sköra personer innebär covid-19 och influensavirus ökad risk för svår sjukdom. För att skydda brukarna ber vi dig att:

  • endast besöka boendet om du känner dig frisk och symtomfri
  • använda handdesinfektion och hålla avstånd till brukarna
  • följa personalens råd kring besöket.

Boendemiljö inomhus

Bygårdens äldreboende består av tre våningar med totalt 29 lägenheter. Lägenheterna på plan två är anpassade för personer med demenssjukdomar. Det finns en gemensam restaurang på första våning och på varje våning finns ett vardagsrum. Om du bor här är du och dina närstående välkommna att låna finmatsalen på första våning för kalas och fest.

Boendemiljö utomhus

Bygården ligger i ett bostadsområde och omgivningen är promenadvänlig. I trädgården finns gott om sittplatser och har man intresse av trädgård finns möjlighet att hjälpa till med plantering av blommor i stora odlingslådor i trädgården. Under sommarmånaderna, när vädret tillåter, finns det möjlighet att grilla korv eller ta med en fikakorg ner till sjön som ligger på promenadavstånd.

Personal

På Bygården finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Bygården eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

Så ansöker du

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende. Ansökan kan göras via telefon, blankett eller vår e-tjänst.
Kontaktuppgifter omsorgshandläggare

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22