Till innehållet

Björkelid i Rävlanda

Björkelids äldreboende ligger vackert beläget i Rävlanda med naturen som närmaste granne.

Foton: Emmy Jonsson

December 2023: Smittspridningen är stor i samhället och för sköra personer innebär covid-19 och influensavirus ökad risk för svår sjukdom. För att skydda brukarna ber vi dig att:

  • endast besöka boendet om du känner dig frisk och symtomfri
  • använda handdesinfektion och hålla avstånd till brukarna
  • följa personalens råd kring besöket.

Boendemiljö inomhus

Björkelid har fem enheter med totalt 44 lägenheter, fördelade på två våningsplan. Tre av dessa enheter vänder sig till personer med demenssjukdomar. Vi har trevliga gemensamma utrymmen som till exempel en stor restaurang på första våning, vardagsrum på respektive våning samt fritidsutrymmen med bastu och gym. Du är också välkommen att låna finmatsalen för kalas och fester.

På Björkelid arbetar vi med olika teman. På boendet finns bland annat en sporthörna, ett galleri och en bar. Det finns också en lekhörna för barnbarnen som kommer på besök.

Boendemiljö utomhus

Björkelid har en stor trädgård med lusthus och en uppsjö av olika växter och blommor. I trädgården odlar vi i krukor och odlingsbäddar, och när vädret är lämpligt grillar vi korv, fikar, tränar och umgås. Omgivningen runt Björkelid är promenadvänlig och på baksidan av huset finns en naturstig som är anpassad för personer med nedsatt fysisk förmåga.
Naturstig Rävlanda

Personal

På Björkelid finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Björkelid eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

Så ansöker du

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende. Ansökan kan göras via telefon, blankett eller vår e-tjänst.
Kontaktuppgifter omsorgshandläggare

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Eva Sellgren, enhetschef

Dalen, Heden, Ängen

Marie-Louise Andersson, enhetschef

Blåsippan, Skogen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22