Till innehållet

Hönekulla gård i Mölnlycke

Hönekulla gårds äldreboende ligger centralt i Mölnlycke med närhet till service, kommunikationer och natur.

Foton: Emmy Jonsson, Anna Sigvardsson

December 2023: Smittspridningen är stor i samhället och för sköra personer innebär covid-19 och influensavirus ökad risk för svår sjukdom. För att skydda brukarna ber vi dig att:

  • endast besöka boendet om du känner dig frisk och symtomfri
  • använda handdesinfektion och hålla avstånd till brukarna
  • följa personalens råd kring besöket.

Boendemiljö inomhus

Hönekulla gård har 40 lägenheter fördelat på fyra enheter. Boendet består av fyra plan med 20 lägenheter per plan på våning tre och fyra. 20 av lägenheterna används till korttidsboenden. På varje plan finns två samlingsrum med kök/matplats och balkong i anslutning.

Boendemiljö utomhus

Hönekulla gård ligger på promenadavstånd till Mölnlycke centrum. Omgivningarna är promenadvänliga och det finns gott om sittmöjligheter runt huset där man kan slå sig ner med egen fika eller köpa med sig från boendets café.

På Hönekulla gård får flera enheter regelbundet besök av Hund i vården.

Personal

På Hönekulla gård finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Hönekulla gård eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

Rehabiliteringsenhet med varmvattenbassäng

På Hönekulla gård finns en rehabiliteringsenhet med bland annat en varmvattenbassäng. Här kan du träna på att förbättra och/eller bibehålla dina funktioner och aktivitetsförmåga. På rehabenheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Även omvårdnadspersonalen stöttar dig i din träning, under handledning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Så ansöker du

Det är kommunens omsorgshandläggare som utreder vem som har behov av äldreboende. Ansökan kan göras via telefon, blankett eller vår e-tjänst.
Kontaktuppgifter omsorgshandläggare

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Hönekulla gård

Postadress:
Härryda kommun
Hönekulla gård
435 80 Mölnlycke

Cia Paunila, enhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22