Till innehållet

Stöd och service enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

Personkretsar

 • Personer som har utvecklingsstörning (även kallat intellektuell funktionsnedsättning) och personer med autism.
 • Personer som i vuxen ålder har fått en varaktig hjärnskada med kognitiv påverkan efter olycka eller sjukdom.
 • Personer som har andra varaktiga funktionsnedsättningar som är stora och ger många svårigheter i livet.

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du, eller någon som företräder dig, måste själv ansöka om insatserna. Förutom att du ska ingå i någon av personkretsarna, ska du också ha behov av den sökta insatsen för att kunna få den.

De olika insatserna är

 1. Råd och stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice
 6. Korttidsvistelse
 7. Korttidstillsyn
 8. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Så ansöker du

Är du under 18 år kan du själv eller dina vårdnadshavare ansöka. Om du är över 18 år ansöker du själv, eller så kan du får hjälp av en god man eller förvaltare. Du kan också kontakta någon av Härryda kommuns socialsekreterare LSS.

Vad händer efter att du har ansökt?

Du blir kontaktad av en socialsekreterare inom ungefär två veckor. Ni bokar ett möte där du får berätta om vad du behöver stöd och hjälp med.

Socialsekreteraren utreder två saker:

 1. Om du tillhör personkrets.
 2. Om du har rätt till det stöd som du har ansökt om.

Utredningen kan ibland ta flera månader. När socialsekreteraren är färdig så får du ett brev med beslutet.

Vad händer efter att du har fått stödet beviljat?

Du blir kontaktad inom två veckor av någon som är ansvarig för insatsen. Det kan vara en samordnare eller enhetschef. Då kan du få svar på frågor om stödet och få veta mer om hur det fungerar.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Lämna din överklagan till Härryda kommun inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat och bostad, du står också själv för dina kostnader i samband med aktiviteter.
Avgifter LSS

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan. Det innebär nätverksmöten för att göra det tydligt vem som ansvarar för vad. I ett dokument antecknas vem som ska göra vad och när, detta blir den skriftliga individuella planen. En individuell plan kan vara bra om du får stöd från både kommunen och sjukvården, eller om du får stöd på olika sätt från kommunen.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen. Det är en av våra servicegarantier.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-16