Till innehållet

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service finns i två former; gruppbostad och servicebostad. Det finns personal på boendet som stödjer och hjälper dig med det du behöver.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett alternativ för dig som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. Det finns personal dygnet runt. Du har en lägenhet med hyreskontrakt, i lägenheten finns eget kök och badrum. Gruppbostaden består av ett antal lägenheter som ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen för gemenskap och aktiviteter.
Gruppbostad

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform för dig som inte har så stora behov att gruppbostad krävs. Det finns personal som ger dig stöd i vardagen. Du har en egen lägenhet med hyreskontrakt. Lägenheterna som hör till servicebostaden ligger ofta i vanliga hyreshus, antingen samlade i samma hus eller utspridda i kringliggande hus. Det finns ofta tillgång till gemensamt utrymme för umgänge och aktiviteter.
Servicebostad

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad kan vara ett alternativ. Det är en anpassad lägenhet där det inte ingår någon personal. För att du ska få en sådan bostad krävs det att du är beviljad personlig assistans från Försäkringskassan.

Utredning och erbjudande om lägenhet

Det är LSS-handläggare som utreder och bedömer om du beviljas en bostad med särskild service. Det är också handläggaren som bestämmer vilken bostadsform du erbjuds, även om du kan ha önskemål. När du får ett erbjudande om en lägenhet får du komma och titta på den och prata med chefen på boendet.

Du måste inte tacka ja till lägenheten men om du tackar nej kan det ta lång tid att få en annan. Det är för det mesta bättre att tacka ja även om det inte är precis vad du hade tänkt dig. Om du hellre skulle vilja bo någon annanstans kanske du får möjlighet att flytta dit senare när det blir en ledig lägenhet där.

Har du fått beslut om bostad med särskild service har du bedömts ha ett stort behov av stöd i vardagen. Om du tackar nej till ett erbjudande kommer du därför bli kontaktad av din LSS-handläggare, som behöver vara säker på att du verkligen har ett så stort behov av stöd att du har rätt till insatsen.

När du bor i bostad med särskild service måste du ta emot det stöd från personalen som ni har kommit överens om. Om du inte har behov av stöd har du inte heller rätt att bo i denna boendeform. Eftersom det är ont om lediga lägenheter är det bra att ställa sig i bostadskö i god tid.

Inflyttning

Mer information finns på sidan att flytta till ett LSS-boende.
Att flytta till ett LSS-boende

Kostnader

Hyran för lägenheten betalar du själv. Du kan också ansöka om bostadstillägg från Försäkringskassan. Om du bor i annan särskilt anpassad bostad och behöver ha en lägenhet som har rum för dina assistenter så ska ditt assistansbolag betala en del av hyran.
Bostadstillägg Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Du betalar också för mat och fritidsaktiviteter. Omvårdnad och stöd som du får från personal är kostnadsfritt.

Att bo i en särskilt anpassad bostad innebär att kommunen inte har ansvar för din lägenhet. Om något till exempel går sönder så är det inte till kommunen du vänder dig utan till din hyresvärd. Men kommunen har rätt att få tillbaka lägenheten om du flyttar, så du får inte byta den eller låta någon annan bo där i stället för dig.
Avgifter LSS

Kontakt

LSS-handläggare

Kontaktuppgifter LSS-handläggare

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-02