Till innehållet

Bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn under 18 år som har så stora svårigheter och behov på grund av sin funktionsnedsättning att de, trots stödinsatser, inte kan bo hemma, kan få bo på ett barn- och ungdomsboende med personal eller i ett familjehem.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Det är ett permanent bostadsalternativ för personer med omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov.
Bostad med särskild service för vuxna

Kontakt

LSS-handläggare

Kontaktuppgifter LSS-handläggare

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-12