Till innehållet

Bostad med särskild service för barn/ungdomar

Om du är under 18 år och har så stora behov på grund av din funktionsnedsättning att du inte kan bo hemma trots stödinsatser, så kan du till exempel få bo på ett barn- och ungdomsboende med personal.

Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är ett permanent boende utanför den egna familjen. Dina föräldrar får komma och hälsa på så mycket de vill och du kan hälsa på dem. Det finns inga inga barn- och ungdomsboenden i Härryda kommun utan du får i såfall flytta till en annan kommun.

Gymnasieskola på annan ort

Du som väljer att gå i gymnasieskola på annan ort kan få bo i bostad med särskild service under studietiden, ett så kallat internatboende. Du ska behöva stöd i vardagen för att klara skolgången och skolan ska ligga så långt hemifrån att du inte kan dagspendla. Vissa internatskolor har öppet på helger och lov, andra internat har stängt.

Ansökan och kostnad

Ansökan om boende görs till LSS-handläggare. Din skola i Härryda kommun ska godkänna skolgång på annan ort.

Barn- och ungdomsboende i sig kostar ingenting, men dina föräldrar betalar för hyra, mat, kläder och aktiviteter. Ni betalar också själva för resor till och från skolan.

Kontakt

LSS-handläggare

Kontaktuppgifter LSS-handläggare

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-02