Till innehållet

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få fritidsverksamhet (förlängd skolbarnsomsorg) efter 1 juli det år barnet fyller 13 år.

Du kan få korttidstillsyn om dina föräldrar behöver jobba och du inte kan vara ensam hemma. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skoldagens slut samt under lov och lovdagar. Korttidstillsyn kan erbjudas som längst till och med att gymnasiestudier avslutas.

Korttidstillsyn finns ofta på ett vanligt fritids i skolan. Precis som på fritids kan du träffa kompisar och göra olika aktiviteter.

Det är LSS-handläggare som fattar beslut om insatsen, medan skolan ansvarar för att ordna en plats där du kan få korttidstillsyn.
utbildning@harryda.se

Korttidstillsyn är gratis, men dina föräldrar betalar för din mat och eventuella aktiviteter.

Kontakt

LSS-handläggare

Kontaktuppgifter LSS-handläggare

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-07