Till innehållet

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS kan få daglig verksamhet.

Arbetsuppgifter

Daglig verksamhet vänder sig till personer i arbetsför ålder. Arbetsuppgifterna är anpassade efter deltagarnas intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter som musik och måleri. Du kan också få hjälp att hitta en praktikplats och kanske ett vanligt arbete. Om du är sjuk ska du vara hemma. Meddela personalen om du blir sjuk så att de vet om det. Precis som alla andra har du rätt att ta semester. Berätta för personal i god tid när du planerar att vara ledig. Den dagliga verksamheten är stängd tre veckor på sommaren.

Mål

Målet med daglig verksamhet är att du ska få en meningsfull sysselsättning, utveckling och stimulans, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Stöd och ersättning

När du har beviljats daglig verksamhet får du göra ett studiebesök. På den dagliga verksamheten får du sedan arbeta med något som du är intresserad av. Det finns personal på plats som kan ge dig det stöd du behöver. Varje dag du är på din dagliga verksamhet får du betalt, det kallas habiliteringsersättning. Det rör sig om ungefär 45 kronor per dag. Habiliteringsersättningen är skattefri.

Om du tar del av måltiderna på daglig verksamhet betalar du 40 kronor per dag.
Avgifter LSS

Om du inte kan promenera eller åka buss till jobbet kan du ansöka om arbetsresor. Det kostar 684 kronor per månad.

Så här ansöker du

För att ansöka om daglig verksamhet kan du använda vår e-tjänst eller kontakta någon av kommunens socialsekreterare LSS som utreder och beslutar om du har rätt till insatsen.
Kontaktuppgifter socialsekreterare LSS

Daglig verksamhet i Härryda kommun

Arbetskraftens inriktning syftar till att förbereda dig för förvärvsarbete. Du får ett individuellt planerat schema. Aktiviteterna utvärderas och ändras utifrån behov.

Arbetskraftens mål:

  • att stärka fysiska, psykiska och sociala förmågor
  • att uthållighet, tålamod och samarbetsförmågan stärks
  • att uppleva skaparglädje och kreativitet
  • att få en bredare erfarenhet, ökat självförtroende
  • att få meningsfull sysselsättning.

Arbetskraften 031-724 65 41
Solstensgärdet 43, 435 35 Mölnlycke

Niklas Lundberg, enhetschef
031-724 67 50
niklas.lundberg@harryda.se

Karta till Arbetskraften Länk till annan webbplats.

Björkhaga vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar. Här anpassas aktiviteterna utifrån dina behov i syfte att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Björkhaga använder bland annat sinnesstimulerande aktiviteter och personalen arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Varje person tillhör en arbetsgrupp men har sitt individuella schema efter behov, intresse och förutsättningar.

Dagverksamheten är öppen måndag till fredag klockan 9-15.

Björkhaga daglig verksamhet 031-724 82 82
Trallbanevägen 2, 438 35 Landvetter

Elin Åkerlind, enhetschef
031-724 69 68
elin.akerlind@harryda.se

Karta till Björkhaga Länk till annan webbplats.

Butik Händigt är en del av daglig verksamhet som bland annat bygger på att privatpersoner och företag skänker begagnade saker till butiken. Sakerna får sedan nytt liv och säljs sedan i butiken.

Öppettider måndag till fredag 9.30-15.30.

Telefonnummer till butiken 0708-56 90 00
Centralvägen 13C, 435 30 Mölnlycke

Niklas Lundberg, enhetschef
031-724 67 50
niklas.lundberg@harryda.se

Karta till Butik Händigt Länk till annan webbplats.

Här arbetar du med aktiviteter som är rehabiliterande för att bibehålla dina förmågor. Du erbjuds kreativa och sinnesstimulerande aktiviteter utifrån dina behov, förutsättningar samt intresse av att delta i ett socialt sammanhang.

Dagverksamheten är öppen måndag till fredag klockan 8-16.

Gärdesgården 031-724 88 80
Klockarns väg 14, 435 33 Mölnlycke

Lis-Marie (Lisa) Bäckman, enhetschef
031-724 85 47
lis.marie.backman@harryda.se

Karta till Gärdesgården Länk till annan webbplats.

Hjortens daglig verksamhet ligger i anslutning till Hjortens gruppbostad och cirka två kilometer från Mölnlycke centrum.

Verksamheten innehåller dagliga sysslor och aktiviteter som anpassas utifrån dina förutsättningar och starka sidor, men vi är också lyhörda för vilka intressen och drömmar du har.

Telefon: 031-724 84 82
Krokens Väg 1, 435 42 Mölnlycke

Ann-Sofie Lundh, enhetschef
031-724 67 53
ann.sofie.lundh@harryda.se

Karta till Hjortens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.


På Solhem daglig verksamhet sker aktiviteterna i form av gruppaktiviteter och anpassas utifrån dina behov.

Självständighet och delaktighet ska främjas med fokus på egna resurser i en strävan att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Verksamheten har aktiviteter och arbete på plats, som arbete i kök, paketering, trädgård och enklare snickerier, men också aktiviteter och arbetsuppgifter på andra platser i kommunen. Det kan exempelvis vara på ICA Kvantum Landvetter, postrunda för kommunens kontorsservice och arbete i Butik Händigt i Mölnlycke.

Här får du ett individuellt planerat schema där aktiviteterna utvärderas och ändras utifrån dina behov.

Solhem 031-724 67 91
Gamla Partillevägen 1, 438 91 Landvetter

Lis-Marie (Lisa) Bäckman, enhetschef
031-724 85 47
lis.marie.backman@harryda.se

Karta till Solhem Länk till annan webbplats.

Solsten har öppet 8-16 måndag till fredag. Vi använder oss bland annat av sinnesstimulerande aktiviteter och arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Lokalerna är anpassade och det finns olika sinnesrum, kommunikationsrum samt färg- och form rum.

Självständighet och delaktighet ska främjas med fokus på egna resurser i en strävan att bibehålla och utveckla dina förmågor.

Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Du tillhör en arbetsgrupp men har ditt individuella schema utefter dina behov, intressen och förutsättningar.

Solstens daglig verksamhet 031-724 84 21
Klockarns väg 14, 435 33 Mölnlycke

Lis-Marie (Lisa) Bäckman, enhetschef
031-724 85 47
lis.marie.backman@harryda.se

Karta till Solstens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.

Solvinden är en daglig verksamhet som vänder sig till dig som har autism.

Solvinden har öppet dagtid måndag till fredag. Du har ett eget schema med tillgång till eget rum. Det erbjuds både enskilda aktiviteter och gruppaktiviteter. Vi utgår ifrån dina behov, intressen, förutsättningar och arbetar för att främja självständighet och delaktighet. Vi lägger också stort fokus på fysisk hälsa.

Emempel på aktiviteter är utomhuspromenader, musik, drama, utflykter och kreativt skapande. På torpet utförs trädgårdsarbete samt att det finns en träverkstad.

Det finns tillgång till sinnesrum och massagefåtölj.

Solvindens daglig verksamhet 031-724 68 29 och 031-724 67 69
Gamla Partillevägen 1, 438 91 Landvetter

Lis-Marie (Lisa) Bäckman, enhetschef
031-724 85 47
lis.marie.backman@harryda.se

Karta till Solvindens dagliga verksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialsekreterare LSS

Kontaktuppgifter socialsekreterare LSS

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-30