Till innehållet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid 7 november 2023

Protokoll och handlingar till nämnden för utbildning, kultur och fritid sammanträde den 7 november 2023.

Protokoll

Protokoll §§ 181-196, Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. § 197 sekretess

Handlingar

Ärendelista Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Anmälan om jäv
 3. Information om föreningsservice
  Susanna Eskilsson Juhlin
 4. Information om renovering av förskolor och skolor
  Martin Wennberg
 5. Information inför skolvalet 2024/2025
  Martin Wennberg
 6. Information om grundskolans frånvarorapportering
  Dennis Pavlovic
 7. Information om närvaroteamets arbete
  Dennis Pavlovic och Hanna Ranner
 8. Information om nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023
  Päivi Malmsten
 9. Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023 Pdf, 811.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Ordförandeinitiativ om uppdrag om anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Bordlagt ärende: Initiativärende om att väcka ärende i kommunfullmäktige om stärkt demokrati; nämnderna ska hantera sina områden Pdf, 305.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Delgivningar 2023 Pdf, 532.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Anmälan av delegationsbeslut från nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2023


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-14