Till innehållet

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du aktuella mötestider, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen , socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid samt mötestider och protokoll för övriga politiska organ i Härryda kommun.

Handlingarna inför kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, socialnämndens samt nämnden för utbildning, kultur och fritids sammanträden publiceras här en vecka före sammanträdet och protokollet cirka en vecka efter sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Sammanträden 2024 - webbsändningar, protokoll och handlingar

Månad

febr

mars

april

maj

juni

sept

okt

nov

dec

Dag

1

29

2725231319171412

Äldre webbsändningar, protokoll och handlingar

Webbsändningar, protokoll och handlingar från kommunfullmäktiges sammanträden:

Kommunstyrelsen

Sammanträden 2024 - protokoll och handlingar

Månad

jan

febr

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

11

8

7
21
112
30
122926242111

Äldre handlingar och protokoll

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsens sammanträden:

Socialnämnden

Sammanträden 2024 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

1076
20
108
29
192825232018

Sammanträden 2023 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

2

11

8

8

22

4

3

31

20

30

25

25

22

12

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Sammanträden 2024 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

965
19
97
28
182724221917

Sammanträden 2023 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

sept

okt

nov

dec

Dag

3

17

21

14

21

18

9

7

5

3

7

28

18

Miljö och bygglovsnämnden

Sammanträden 2024 - protokoll

Månad

jan

mars

april

maj

juni

aug

okt

nov

dec

Dag

24

13

17

15

26

21

9

12

4

Äldre protokoll

Protokoll från miljö- och bygglovsnämndens sammanträden:

Valnämnden

Sammanträden 2024 - protokoll

Månad

febr

april

Dag

19 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

10 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Äldre handlingar och protokoll

Vill du ta del av handlingar och protokoll från valnämndens sammanträden före 2024? Kontakta kansliet: utvecklingsfunktionen@harryda.se

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Sammanträden 2024

Månad

jan

febr

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

25

22

21

23

22

18

27

24

22

19

17

Handlingar och protokoll

På Mölndal stads webbplats hittar du handlingar och protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträden.
Nämnden för överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.
Överklaga beslut - rättssäkerhet

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-17