Till innehållet

Kommunstyrelsen
23 november 2023

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den
23 november 2023.

Protokoll

Protokoll § 389 Pdf, 740.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 374-388, 390-405 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Anmälan om jäv
 3. Information om kommunens naturvårdsplan samt om skillnaderna i naturvårdsplanen för 2012 respektive 2021
  Emma Nevander
 4. Information om grönyteskötsel
  Lovisa Gustafsson, Tayman Mashid, Fredrik Wejrot och Maria Hamrehjelm
 5. Information om detaljplan för Bråta ängar inför granskningsskede
  Tornstaden AB och Haga Storby i Mölnlycke AB
 6. Information om status för renoveringar av utbildningslokaler
  Maria Hamrehjelm och Tomas Grinne
 7. Information om konstgräsplanerna vid Djupedals idrottsplats
  Lasse Jönsson och Daniel Svensson
 8. Revidering av riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen (2001:453) Pdf, 917.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Taxa, avgifter och ersättning från enskild för kommunens kostnader inom socialnämndens verksamhetsområde Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Taxa för avfall och slam 2024 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster., uppdaterad 2023-12-04 pga sekretess i "§ 5 bilaga taxa slam 2024"
 11. Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2024 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Policy för krisberedskap 2023-2026 Pdf, 923.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Partistöd 2024 Pdf, 246.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Svar på motion om synliggörande av kommunala anläggningar, verksamheter och lokaler Pdf, 263 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. SEKRETESS: Upphandling av elevdatorer och pedagogdatorer
 16. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 10488-23 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut i ärende om marköverlåtelseavtal för Hulebäck 1:1011 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Bordlagt ärende: Revidering av instruktion för kommundirektören Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Indexuppräkning av taxa för färdtjänst Pdf, 681.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Redovisning av Härrydaidéer Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Anmälan om personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Bordlagt ärende: Initiativärende om redovisning av arbetet med Sveriges miljöbästa kommun Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Bordlagt ärende: Initiativärende gällande antagande av Härryda kommuns Naturvårdsplan från 2021 Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Initiativärende om uppdrag översyn av kommunens styrmodell Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Delgivning av socialnämndens beslut om verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Delgivning av nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut om verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023 Pdf, 894.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Delgivning av miljö- och bygglovsnämndens svar på kommunikation inför beslut om föreläggande utifrån länsstyrelsens granskning av miljöbalkstillsynen Pdf, 738.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Delgivningar 2023 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
  Delgivningar som tillkommit Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2023 Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2023 Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2023 Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2023 Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04