Till innehållet

Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad grundskola som ett alternativ till grundskolan. Den anpassade grundskolan består av nio årskurser.

Flicka med downs syndrom med målad hand. Foto: DenysKuvaiev/Mostphotos 

Foto: DenysKuvaiev/Mostphotos 

Anpassad grundskola är en egen skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men bygger på läroplanen för anpassad grundskola. Eleverna får sin undervisning i mindre klasser på någon av våra fyra skolor eller som integrerade i en grundskoleklass.

Inom den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden utifrån elevernas förmågor. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det kan eleven läsa en kombination av anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden.

Anpassad grundskola i Härryda kommun

Kontakt

Emma Tunefjord , administratör

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-14