Till innehållet

Önnerödsskolan

Önnerödsskolan i Landvetter är en grundskola med årskurserna 4-9 och en anpassad grundskola. Skolan ligger vackert inbäddad mellan natur och blandad bostadsbebyggelse.

Önnerödsskolan

Tillsammans, tillit och mod; det är orden som leder Önnerödsskolans verksamhetsidé. Vi vet att när vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål, har tillit till oss själva och varandra och modet att tro att det går, så skapas de bästa möjliga förutsättningarna för våra elever.

Elevinflytande

På Önnerödsskolan har elever inflytande över sin skolgång på flera sätt. På skolan har vi klassråd var fjärde vecka där klassen lyfter frågor som rör skol- och arbetsmiljö, trivsel och mat. De frågor som kommer upp på klassrådrådet för klassens elevrådsrepresentant vidare till elevrådet. I årskurs 7 till 9 finns även elevskyddsombud som bevakar elevernas arbetsmiljö.

Varje år genomför Önnerödsskolan en trivsenkät där alla elever får svara på ett antal frågor som rör situationen i skolan som trygghet, trivsel, studiero, undervisning och lärmiljö. Tillsammans med Trygghetsteamet och arbetslaget analyserar elevskyddsombuden svaren i enkäten och utifrån dessa formas insatser i skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Samverkan med hemmet

Skolan samverkar med vårdnadshavare genom utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin. Vi värnar om god samverkan mellan elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att främja elevens lärande, utveckling och förutsättningar.

Fritidsklubb

På fritidsklubben Stjärnan erbjuds olika aktiviteter till eleverna. Veckans aktiviteter planeras utifrån ett tema som är kopplat till fritidsklubbens läroplan som pyssel, hälsa, utelek, digitala verktyg, trivsel med mera. Aktiviteterna är alltid planerade som förslag och är frivilliga att delta i. På klubben läggs stor vikt vid att eleverna ska trivas, känna sig inkluderade och ha möjlighet att kunna få påverka sin fritid. 

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 8 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Martin Feuk, Biträdande rektor

Camilla Haglund, Rektor årskurs 4-9

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-25