Till innehållet

Högadalsskolan

Högadalsskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-6 och en anpassad grundskola. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen och Mölnlycke centrum.

Högadalsskolan

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

På Högadalsskolan arbetar personalen i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. I årskurs 6 gör elever på Högadalskolan ett skolval inför årskurs 7.

Om skolval och skolspår

Elevråd

Högadalsskolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar elever upp sådant som rör elevernas arbetsmiljö och vardag. Varje klass har klassråd där tankar från klassen kan föras vidare till skolans elevråd.

Fritidshem och fritidsklubb

På Högadalsskolan finns ett fritidshem med 5 avdelningar. Förskoleklass Kometen, årskurs 1 Vintergatan, årskurs 2 Stjärnan, årskurs 3 Galaxen och årskurs 4-5 fritidsklubb. Fritidshemmet har öppet utifrån elevernas behov av omsorg. På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen. Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Mariella Jävert, biträdande rektor

Niklas Henningsson, rektor

Pernilla Thisted Westfalk, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27