Till innehållet

Val av skola

Alla barn som är folkbokförda i Härryda kommun är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Vårdnadshavare kan önska vilken skolenhet de helst vill att sitt barn ska gå i. För vissa skolor i kommunen finns det skolspår som innebär att barn automatiskt blir överflyttade till en annan skola efter en viss årskurs.

Elev och lärare på en lektion som är glada

Skolvalet för läsåret 2024/25

Skolvalet för läsåret 2024/25 är öppet mellan 6 november och 10 januari. Besked om barnets skolplacering meddelas senast i slutet av februari. Önskemål om skola görs i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så fungerar skolvalet

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 på Lunnaskolan och årskurs 7 får information om att välja skola skickat hem till sig i oktober. Om barnet går i en skola med ett skolspår tilldelas barnet automatiskt en plats på en utvald skola efter en viss årskurs. De skolor som inte har skolspår till årskurs 7 är Furuhällskolan, Vällsjöskolan, Högadalsskolan, Säteriskolan och Härrydaskolan.

Skolvalet genomförs digitalt och kräver att vårdnadshavare legitimerar sig med e-legitimation via kommunens e-tjänst. Besked om skolplacering meddelas senast i slutet av februari.

Härryda kommun försöker i första hand tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Om det finns fler sökanden än platser på en skola fördelas platserna efter:

  • Relativ närhet
  • Syskonförtur vid placering i förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3). Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs F-3 när det yngre syskonet ska börja på samma skola.
  • Faktiskt avstånd (gångväg till den önskade skolan)

Kommunens riktlinjer för skolplacering hittar du här: Härryda kommuns riktlinjer vid skolplacering. Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om kommunens grundskolor hittar du här: Kommunens grundskolor.

Mer information om skolvalet, relativ närhet och hur skolvalet påverkar rätten till skolskjuts, hittar du här: Informationsbrev om skolvalet Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Skolspår

För vissa skolor i kommunen finns det skolspår som innebär att barn automatiskt blir överflyttade till en annan skola efter en viss årskurs.

Elever som är folkbokförda i en annan kommun flyttas inte över automatiskt, utan behöver inkomma med en ansökan om skolplacering.

Elever som går i årskurs 6 och ska delta i skolvalet får automatiskt en plats i årskurs 7 på sin nuvarande skola om man inte önskar något annat.

Skolspår

Barn som går på

Får automatiskt en plats på

Skinnefjällskolan i årskurs 3

 Djupedalsskolan till årskurs 4

Eskilsby skola i årskurs 2

Backaskolan till årskurs 3

Backaskolan i årskurs 3

Landvetterskolan till årskurs 4

Hindås skola i årskurs 3

Fagerhultskolan till årskurs 4

Hällingsjösskolan i årskurs 6

Rävlandaskolan till årskurs 7.

Klassindelning

För blivande förskoleklass och årskurs 7 görs klassindelning av varje skola under våren. Den nya förskolan eller skolan informerar om klassindelningen innan skolstart.

Ansöka om skolplats som nyinflyttad

När barn som behöver plats i grundskola flyttar till Härryda kommun ansöker vårdnadshavare om plats via kommunens e-tjänst. Om vårdnadshavare och barn ännu inte är folkbokförda i Härryda kommun behöver vårdnadshavare bifoga ett bostadskontrakt för att styrka den kommande folkbokföringsadressen där adressen och inflyttningsdatum ska framgå. Ansökan hanteras en månad innan önskat startdatum. Vid inflytt under sommaren hanteras ansökan i slutet av vårterminen.

Ansökan om skolbyte

Vårdnadshavare kan ansöka om att byta skola när som helst under året och beviljas i mån av plats. Ansökan görs via kommunens e-tjänst eller via blankett. Är ditt barn folkbokförd i Härryda kommun men går på en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun ska du använda denna e-tjänst ifall ni vill byta till en kommunal skola i Härryda kommun.

Boende utanför kommunen

Om man inte bor i Härryda kommun och vill ansöka om en plats i kommunens grundskolor erbjuds placering endast i mån av plats. Ansökan om plats i förskoleklass inför kommande läsår handläggs först efter att kommunens skolval är avslutat. Ansökan görs via kommunens e-tjänst eller via blankett.

Skyddade personuppgifter

Den som har skyddade personuppgifter kan inte ansöka eller säga upp sitt barns skolplacering via e-tjänsten. Ansök därför om skolplats med hjälp av blankett.

Uppsägning av skolplacering

Vårdnadshavare behöver säga upp sitt barns skolplacering om eleven ska flytta från kommunen eller om eleven ska byta skola till en annan skola än Härryda kommuns kommunala skolor. Uppsägning görs via kommunens e-tjänst eller via blankett. Tänk på att även säga upp eventuell plats på fritidshem.

Ansökan om fritidshem och fritidsklubb

Barn som ska börja förskoleklass och har plats i kommunal förskola eller familjedaghem omplaceras automatiskt till skolans fritidshem. Barn som får på fristående förskola får också ett erbjudande om plats på fritidshem. Nyinflyttade behöver ansöka om plats.

Fritidshemsverksamhet i Härryda kommun

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-23