Till innehållet

Lunnaskolan

Lunnaskolan i Landvetter är en grundskola med årskurserna F-3 och en anpassad grundskola. Här går ca 390 elever. Skolan består av tre byggnader och en skolgård som lockar till lek och aktivitet. Skolans pedagoger har hög kompetens vilket ger förutsättningar för en god kvalitet.

Lunnaskolan

På Lunnaskolan vill vi ge eleverna stabila rötter och starka vingar för att rusta dem för framtiden. Vi ser olikheter som en tillgång och visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig trygga, trivas, ha lust att lära, känna ansvarstagande och delaktighet under hela dagen. Vi strävar efter att ta tillvara elevernas lek och kreativitet genom att erbjuda planerade rastaktiviteter varje förmiddag. I årskurs 3 gör elever på Lunnaskolan ett skolval inför årskurs 4.

Om skolval och skolspår

Elevinflytande

Alla klasser har klassråd. Där fattar klassen beslut om bland annat klassregler och eleverna kan ta upp sådant som berör klassen enskilt eller skolmiljön. Frågor av det senare slaget för klassens elevrådsrepresentanter vidare till skolans elevråd som hålls på en gång i månaden.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Två pedagoger deltar på elevråden och stödjer eleverna med det formella och det praktiska som till exempel kontakter med aktuella vuxna på skolan. Rektor är också delaktig i elevrådet.

Fritidshem

På fritidshemmet erbjuds eleverna en aktiv och meningsfull fritid med planerade och spontana aktiviteter. Pedagogerna arbetar för att stödja och stimulera elevernas utveckling och lärande.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Gabriella Knutsson, rektor årskurs F-3 A och B

Susanne Flenner, rektor årskurs F-3 C och D

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-12