Till innehållet

Vägen in i samhället

Här hittar du information om hur du lär dig svenska språket och om det svenska samhället, men också hur du kan träffa nya människor.

Om beslutet att flytta till Härryda kommun fattats av Migrationsverket hjälper vi dig med till exempel anmälan till sfi eller se till att ditt barn får plats på förskola. Flyttar du till kommunen på egen hand behöver du själv ta dessa kontakter.

Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns kurser på olika språkliga nivåer. Utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter avgör vilken kurs du ska gå. Utbildningen är kostnadsfri.
Anmälan sker till Malin Fridström, lärare:
031-724 67 24
malin.fridstrom@harryda.se
Svenska för invandrare (sfi) på vuxenutbildningen

Samhällsorientering

Här lär du dig om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är på ditt eget språk och är kostnadsfri.
Enheten för samhällsorientering i Göteborg Länk till annan webbplats.

Språkpraktik

Språkpraktik på en arbetsplats är ett bra sätt att lära sig svenska språket. Vid sidan av arbetsuppgifterna får du även öva dig i att prata svenska.
Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare:
031-724 69 61
gunilla.sparf@harryda.se

Välkomsten – en väg in till förskola och skola

Här får du bland annat hjälp med att ansöka om plats på förskola och skola till ditt barn. Välkomsten tar emot och anmäler alla nyanlända barn som är mellan 1–16 år som ska börja förskola och skola.
Välkomsten i Härryda kommun

Etableringsprogram

Arbetsförmedlingens etableringsprogram är på två år och här ingår utbildningar och aktiviteter för att du ska lära dig svenska och få ett arbete.

I etableringsprogrammet ingår till exempel:

  • utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • att du får information om hur det svenska samhället fungerar (samhällsorientering)
  • praktik på en arbetsplats
  • att du får en bedömning av tidigare erfarenhet av ett yrke eller utbildning (validering)

Arbetsförmedlingens etableringsprogram Länk till annan webbplats.
Du som är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet får pengar av Försäkringskassan (etableringsersättning).
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Föreningar för nyanlända

Det finns två aktiva invandrarföreningar i Härryda kommun:

  • Afghanska föreningen Maiwand
  • Härryda Finska Förening

Föreningsregistret i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten finns i alla kommuner i Sverige och arbetar med att erbjuda olika typer av hjälp och stöd till personer, familjer och barn.
Information om socialtjänsten på flera språk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Julia Andrén, integrationssekreterare

Sophie Lindén, integrationssekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-04