Till innehållet

Nyanlända och integration

Härryda kommun tar varje år emot ett visst antal personer som anvisas hit av Migrationsverket. Integration skapar vi tillsammans.

Tjej och kille på bibliotek

Foto: Dotshock, Mostphotos

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som till exempel vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och regioner. Om personen får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktiv i arbetet med att få personen att lämna Sverige.

Kommunernas ansvar

Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att välkomna nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Härryda kommun har en relativt låg arbetslöshet men också pendlingsavstånd till exempelvis Göteborg, vilket skapar goda förutsättningar för nyanlända.

Härryda kommuns ansvar

Nyanlända i Härryda kommun ska ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma villkor som andra kommuninvånare.
Nyanländ i Härryda kommun

Kommunerna ansvarar särskilt för asylsökande ensamkommande barn under 18 år. Ansvaret omfattar mottagande, omsorg, boende och skolgång.

Ersättning till Härryda kommun

Härryda kommun får en statlig ersättning för mottagande av asylsökande och nyanlända. Under 2020 täckte ersättningen de kostnader som Härryda kommun hade för mottagande av nyanlända.

Tillgång till bostäder

Enligt avtal med kommunala bostadsbolaget Förbo ska Härryda kommun tilldelas minst tio procent av alla lediga lägenheter. Lägenheterna ska avsättas för socialtjänstens målgrupper, där bland annat gruppen nyanlända ingår. Kommunen har samarbetar även med andra fastighetsägare om tilldelning av bostäder vid nybyggnation. Om behovet av bostäder är stort kan Härryda kommun även hyra tillfälliga boenden, såsom exempelvis campingstugor och vandrarhem.

Ordförklaringar

Ankomstboende är Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.
Asylsökande är personer som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket.
Ensamkommande barn och unga är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar/vårdnadshavare.
Nyanlända är personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
Transitboende är ett tillfälligt boende för barnfamiljer eller ensamkommande barn som bor här en kortare tid i väntan på placering i annan kommun under tiden som asylansökan prövas.

Kontakt

Julia Andrén, integrationssekreterare

Sophie Lindén, integrationssekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-24