Till innehållet

Nyanlända

Mottagningsenheten Välkomsten tar emot och skriver in alla nyanlända barn och elever mellan 1 och 16 år som ska börja i förskola och grundskola i Härryda kommun. Enheten fungerar som en väg in för alla nyanlända barn och elever i kommunen.

En lärare undervisar elever

Välkomsten

På Välkomsten finns samordnare som håller introduktionssamtal med barn, elev och vårdnadshavare för att välkomna och introducera barnet eller eleven till det svenska förskole- och skolsystemet.

Förskolan

Välkomsten hjälper till att ansöka om förskoleplacering för barnet. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader till de som vill ha en plats i en kommunal förskola.

Ansök eller säg upp plats i förskolan

Grundskolan

För elever i grundskoleålder görs en första kartläggning av tidigare skolgång och erfarenheter. Välkomsten använder Skolverkets kartläggningsmaterial för att bedöma elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Kartläggningen ger underlag för anpassning av undervisningen och placering i ordinarie undervisningsgrupp. Välkomstens samordnare ansöker sedan om skolplacering och studiehandling.

Val av skola

Modersmålsundervisning

Vårdnadshavare kan även få hjälp med ansökan om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning

Undervisning till förberedelseklass

Välkomstens lärare och pedagoger undervisar eleverna i svenska som andraspråk och andra skolämnen. Undervisningen har både ett bedömnings- och ett lärandeperspektiv där bedömningen utgår från observationer av förmågor och kartläggning i ämneskunskaper. Välkomsten gör en individuell plan för varje barns fortsatta utveckling och lärande.

På mottagande skola

Mottagande skola, samordnaren och vårdnadshavaren har alltid ett överlämningssamtal för att främja en fortsatt god skolgång för eleven. Mottagande skola organiserar undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledningen påbörjas på Välkomsten och syftet är att stödja eleven att så långt som möjligt nå kunskapsmålen.

Om studiehandledning på elevernas modersmål på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fahrad Roashan, administratör

Elsa Gottfridsson, samordnare Välkomsten

Pia Johansson, samordnare Välkomsten

Sara Edvardsson Ehrnborg, tillförordnad enhetschef Centrum för flerspråkigt lärande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-04