Till innehållet

Guldsmedsplatsen

På Guldsmedsplatsen utanför kulturhuset i Landvetter visas utställningar för allmänheten. Ibland går det också att ta del av utställningar inne i huset.

Bild från utomhusutställningen Swedish dads.

Från utställningen Swedish dads med bilder av Johan Bävman.

Aktuell utställning

En värld av mönster, hösten 2022

Under mer än 50 år har Amazonasföreningen arbetat i Härryda kommun med att stödja ursprungsfolket shipibo-konibo i Perus regnskog. Som en del av föreningens jubileum visades utställningen En värld av mönster på Guldsmedsplatsen utanför Landvetters kulturhus. Utställningsperiod 3-30 september.

Shipibo-konibofolket lever av vad naturen ger och konsthantverket är en viktig inkomstkälla. Mönstertraditionen går långt tillbaka och är kännetecknande för deras kultur. Samspelet och beroendet av naturen och vattnet är tydligt: Anakondans slingrade kropp, pirayans skarpa tänder och flodens meandrar blir mönster på till exempel textilier och keramik.

Kvinnor från shipibo-konibofolket säljer sina tyger vid kanten av floden.

Foto: Inger Otterholm

Fotografer

David Díaz Gonzales
Jan Kvarnmark
Inger Otterholm

Inne i kulturhuset visades också en utställning om Amazonasföreningen och deras verksamhet genom 50 år.

Arrangör: Kultur Härryda och Amazonasföreningen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-15