Till innehållet

Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats som riktar sig till dig som behöver stöd i vardagen. Målet är att öka din självständighet.

Boendestödet utgår från ditt hem och stödet utformas så att din egen förmåga tas tillvara och förstärks. Boendestödet förutsätter att du är delaktig och medverkar i förändringsarbetet. Målet är att öka ditt oberoende och din självständighet.

Exempel på boendestöd:

  • Stöd i att planera och strukturera vardagen.
  • Stöd vid myndighets- och sjukvårdskontakter.
  • Stöd i att komma till aktiviteter, hitta sociala samanhang för att bryta isolering.
  • Stöd i att hitta rutiner och motivation för att sköta hemmet.

Vem kan få boendestöd?

Stödet riktar sig till dig som har en psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning. Du bor i Härryda kommun, är över 18 år och behöver stöd och struktur i din vardag.

Hur får du stöd?

Du ansöker om boendestöd genom att ringa kontaktcenter och fråga efter vuxenenhetens socialsekreterare socialpsykiatri. Du kan även göra en skriftlig ansökan genom att skicka in en ansökningsblankett. Din ansökan utreds och leder till ett beslut om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Har du rätt till stöd, så får du två personer som dina boendestödjare. Utifrån beslutets syfte och mål gör ni tillsammans upp en genomförandeplan för hur stödet ska ske och ni utvärderar regelbundet hur det går.

Blankett - ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen SoL (för utskrift) Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Boendestödjare

Medarbetarna som arbetar inom boendestödet har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Många har lång erfarenhet som boendestödjare.

Sekretess och samverkan

Alla som arbetar inom boendestödet arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Därför behöver vi ha ditt samtycke när vi ska samverka med andra. Vid behov samverkar vi med socialtjänsten och även med exempelvis hemtjänst, sjukvård, den psykiatriska öppenvården samt daglig verksamhet.

Information och ansökan

Vill du ansöka om boendestöd eller veta mer om vilket stöd kommunen kan erbjuda är du välkommen att höra av dig via kontaktcenter.

Kontakt

Niklas Lundberg, enhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-31