Till innehållet

Försörjningsstöd, nyansökan

Första gången du ansöker om försörjningsstöd gör du en nyansökan. Första steget är att kontakta vår mottagningsgrupp för ett utredande samtal. Därefter kan du ansöka via vår e-tjänst eller blankett.

När du ansöker om försörjningsstöd för första gången behöver du bifoga olika underlag, se nedan. När vi har fått din nyansökan med underlag, så handläggs ditt ärende skyndsamt. Ansöker du tillsammans med din make/maka/partner/sambo är det viktigt att ni båda medverkar i utredningen. Du kan ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden. 

Ansökan och e-legitimation

Ansöker du och din make/maka/partner/sambo tillsammans, behöver ni båda e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ordna det via din bank.
E-legitimation på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Manual till e-tjänsten på olika språk

Underlag som ska lämnas med nyansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste den vara fullständig, det vill säga innehålla alla uppgifter och underlag. Använder du vår e-tjänst går det bra att bifoga underlagen digitalt. Du kan även skicka underlagen via post eller lämna dem i kommunhusets reception.

Kontoutdrag

Kontoutdrag lämnas in för de senaste tre månaderna för samtliga konton. Har du inte möjlighet att logga in på din bank för att ta fram underlagen får du kontakta din bank som hjälper dig.

Ekonomisk översikt

Du hittar den ekonomiska översikten i din internetbank. ”Ekonomisk översikt” är en sida där du kan se alla konton, eventuella fondkonton och lån som du har.

Hyreskontrakt/boendekostnader

Du ska lämna in hyreskontrakt tillsammans med din senaste hyresavi. Är du inneboende behöver du lämna in ett inneboendekontrakt. Hemmavarande ungdomar beviljas endast i undantagsfall hyreskostnad. Om du bor i villa eller bostadsrätt beräknas försörjningsstöd enbart utifrån ränteutgifter och då får du lämna in underlag på dessa. Även vatten/avlopp, sophämtning, sotning och vägavgifter är godkända utgifter.

Inkomstdeklaration

Senaste inkomstdeklarationen med samtliga fyra sidor, slutskattsedel eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har kvar din deklaration kan du hämta en kopia på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta Skatteverket och få den hemskickad. Har du inte haft någon inkomst föregående år eller inte deklarerat kontaktar du Skatteverket för en kontrolluppgift där det framgår att du är så kallad 0-klassad.

Underlag som du också kan behöva lämna

Vid sjukskrivning

Vid sjukskrivning behöver du lämna in läkarintyg som styrker detta även om du inte är berättigad till någon ersättning från Försäkringskassan. Du får läkarintyg från din vårdgivare.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande lämnar du in handlingsplan från Arbetsförmedlingen och ett intyg som visar när du skrev in dig. Du kan även behöva lämna in en jobbsökarlista, som visar vilka arbeten som du har sökt.

Umgängesintyg

Den andra föräldern skriver ett intyg på hur umgänget med barnet ser ut.

Hemförsäkring

Det är bara hemförsäkringsdelen (bas) av försäkringen som täcks av ekonomiskt bistånd, inte tilläggsförsäkringar som exempelvis ”drulleförsäkring”.

Fakturaunderlag och kvitton

Med ansökan bifogar du fakturor eller kvitton som styrker de kostnader som du har haft. Det kan exempelvis vara utgifter för el, hemförsäkring, läkarbesök eller medicinkvitton.

Ansökan via blankett

Kan eller vill du inte använda e-tjänsten går det bra att ansöka via blankett. Då ringer du först till kontaktcenter 031-724 61 00 och du får därefter prata med en socialsekreterare. Tillsammans gör ni en planering för hur du kan bli självförsörjande. Under samtalet får du information om vilka underlag du behöver ta fram för att kunna ansöka. Ansökningsblanketten skickas sedan hem till dig. Har du en make/maka/partner/sambo ska ansökan göras gemensamt. Du kan ansöka om försörjningsstöd en gång i månaden.

Beslut och eventuell utbetalning

När vi har fått din nyansökan och de handlingar som efterfrågats kan du förvänta dig ett beslut inom senast åtta arbetsdagar.

Eventuell utbetalning sker omgående efter att beslut har fattats. Har du inte lämnat in de efterfrågade underlagen inom fem arbetsdagar kommer du att få avslag på din ansökan.

Om du inte fått din utbetalning

Ring din socialsekreterare på telefontid eller kontakta din bank.

Om du är missnöjd med beslutet

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun. För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter: 031-724 61 00, socialtjansten@harryda.se eller till din socialsekreterare ekonomisktbistand@harryda.se

Kontakt

Telefontider under sommaren

Under vecka 29-32 (15 juli till 9 augusti) har vi begränsad bemanning och därför kan det bli längre handläggningstider. Mottagningsgruppen har ändrade telefontider under den här perioden:

  • Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.30
  • Onsdag kl. 13-14
  • Torsdag kl. 16-17

Övriga socialsekreterare på enheten har telefontid som vanligt:

  • Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.30
  • Torsdag kl. 16-17

Är det första gången du ansöker kontaktar du mottagningsgruppen. De har rådgivning och tar emot nya ansökningar under följande telefontider:

  • Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 8.30-9 .30
  • Måndag, tisdag och onsdag klockan 13-14
  • Torsdagar klockan 16-17

Kontaktcenter

0200-25 25 25
(en kostnadsmarkering)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-05