Till innehållet

Ekonomi och pengar

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd - även kallat försörjningsstöd och socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Målet är alltid att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Close up of a clculator on Swedish currency.

Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Vem kan ansöka?

Stödet kan sökas av svenska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor och vistas i Härryda kommun. Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du ansöker om försörjningsstöd. Du ska också ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem innan du kan få försörjningsstöd.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan ska vid kontroll styrkas med giltiga underlag. Härryda kommun polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott. Du ansöker för varje månad som du är i behov av försörjningsstöd. Tolk kan bokas vid behov. 

Nyansökan - om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd
Återansökan - om du ansökt tidigare

Krav på dig som ansöker


För dig som är arbetssökande:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare och följa uppgjord planering.
 • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar detta.

I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för dig som är:

 • under 25 år
 • över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
 • studerande och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd.

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett lägre belopp. Läs mer om vilket stöd du kan få som arbetssökande i kommunen hos Arbetsmarknadsenheten. 

För dig som är föräldraledig:

 • Du måste ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Har du inte ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Vad kan du få försörjningsstöd till?

Försörjningsstödet består av två delar: riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon.

Finns det särskilda skäl får socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en annan nivå, såväl högre som lägre.

Skäliga kostnader

Du har möjlighet att ansöka om skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel och hemförsäkring. Bistånd till medicin inom förmån kan beviljas. Du kan även ansöka om bidrag utöver försörjning, såsom exempelvis resor om du har daglig aktivitet eller begravningskostnader. Bidraget ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare har råd med.
Riksnormen för försörjningsstöd Länk till annan webbplats.
Provberäkning av försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Jag bor inneboende vad gäller då?

Om du vill göra en ansökan om boendekostnad och bor inneboende behöver du lämna in ett inneboendeavtal. Du ska vara folkbokförd på adressen.

Kan jag söka försörjningsstöd istället för bostadsbidrag?

Ekonomiskt bistånd utgår endast när andra inkomster inte räcker. Du behöver i första hand ansöka om andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Vilken är högsta hyran man kan få hjälp med?

Det beror på typ av boende och antal personer i familjen. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Jag behöver en bostad, kan jag få hjälp med det?

Det finns ingen kommunal bostadsförmedling för hyreslägenheter i Härryda kommun. Letar du efter en hyreslägenhet eller annan bostad i Härryda kommun ska du kontakta fastighetsägare och hyresvärdar för att höra hur du ställer dig i kö hos dem.
Hitta bostad

Kan jag få bidrag till att betala skulder?

Generellt går det inte att få ekonomiskt bistånd till skulder. Vill du ha hjälp med skuldsanering kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning.
Budget- och skuldrådgivning

Jag betalade av skulder men nu saknas pengar till mat

Du behöver i första hand säkerställa att du har pengar till mat. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Jag har fått lite Swish från vänner som lån, räknas det som inkomst?

Inkomster som man kan disponera räknas som inkomst, till exempel:

 • lön
 • swishöverföring
 • övrig insättning
 • banköverföring.

Jag missade telefontiden, kan jag få prata med min socialsekreterare?

Välkommen att höra av dig under nästa telefontid eller mejla din socialsekreterare.

Kan jag få byta socialsekreterare?

Kontakta din socialsekreterare, så tar hen hand om ditt önskemål.

Mitt husdjur har skadat sig, kan jag få bidrag till veterinärkostnaden?

Husdjurskostnader ingår i riksnormen. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Jag har en granne som får försörjningsstöd men som jag vet har inkomster. Vad bör jag göra?

Om du vill göra en anmälan är du välkommen att kontakta oss skriftligt: ekonomisktbistand@harryda.se

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-16