Till innehållet

Digitalisering

Verksamheternas behov styr införandet av digital teknik inom socialtjänsten. För digital teknik ska inte användas för teknikens skull, utan för att underlätta och förbättra vardagen för brukare, anhöriga och medarbetare. Här presenterar vi några av socialtjänstens digitala satsningar och projekt.

Brukare med personal på Ekdalagården spelar ett digitalt spel

Foto: Anna Sigvardsson

Digital post

Om mottagaren har en digital brevlåda, exempelvis Kivra, skickas post från socialtjänstens handläggarenhet och mottagningsenhet på detta sätt. Har mottagaren ingen digital brevlåda skickas brev i pappersform. Socialtjänsten har upphandlat Ekopost för utskick och fler verksamheter ansluts allt eftersom.

Digiguiden

Härryda kommun har anslutit sig till Digiguiden. Det innebär att ett stort antal guider och instruktioner under hösten kommer att finnas tillgängliga på kommunens bibliotek, kommunhus och i andra verksamheter i syfte att stödja och hjälpa invånare i att bli mer digitala.
Digiguiden Länk till annan webbplats.

"Wellbee" - app för ökad självständighet

Wellbee är en app med syfte att stödja och hjälpa brukare i vardagen. Genom påminnelser och personliga instruktioner kan brukaren själv ta ett större ansvar för sina aktiviteter, vilket i sin tur uppmuntrar till självständigt.
Wellbee-appen Länk till annan webbplats.

Trygghetssensorer på äldreboenden

På samtliga kommunala äldreboenden finns så kallade trygghetssensorer installerade. Det innebär att en liten sensor i brukarens lägenhet registrerar rörelser och snabbt kan larma om brukaren till exempel skulle falla. Om sensorerna ska sättas på i lägenheten och vad de i så fall ska registrera avgörs i dialog med brukaren och med samtycke.

Wifi på boenden

På alla kommunala äldreboenden och boenden inom funktionsstöd finns wifi. Tekniken behövs i verksamheten men är också en service för brukare och anhöriga.

E-tjänster

Allt fler ärenden, som till exempel ansökan om försörjningsstöd eller bekräftelse av faderskap, kan numera göras via våra e-tjänster. Fler e-tjänster är på gång.
E-tjänster Länk till annan webbplats.

Digitala möten och arbetssätt

Nästan all vårdplanering genomförs idag som distansmöte. Här frigörs tid och resurser för både personal, brukare och anhöriga. Allt fler utbildningar för personalen sker också digitalt med stöd av till exempel instruktionsfilmer.

Framtida lösningar

Utvecklingen inom välfärdsteknik innebär lösningar som till exempel GPS-larm, robotkatter och inte minst AI (Artificiell Intelligens). Socialtjänsten bevakar utvecklingen och väljer lösningar utifrån verksamheternas behov. Målsättningen är att ge stöd, service och ökade möjligheter till inflytande och delaktighet för invånare, brukare och medarbetare.

Digitalt först

Socialtjänsten är en organisation i ständig förändring. Genom att arbeta efter principen ”digitalt först” skapas ett effektivt och resurssnålt arbetssätt.
Digital agenda - Digitalt först

Handlingsplan för digitalisering

Handlingsplan för digital utveckling inom socialtjänsten 2023 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Karin Johansson, digitaliseringsledare

Fredrik Jonasson, digitaliseringsledare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-18