Till innehållet

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2024 beräknas de totala kostnaderna bli 3 137 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 31 miljoner kronor.

Härryda kommuns intäkter kommer från:

Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 480 mkr

Kommunalekonomisk utjämning med mera

276 mkr

Avgifter och övriga intäkter

412 mkr

Totalt

3 168 mkr

Så här fördelas pengarna

Cirkeldiagram över hur pengarna fördelas mellan kommunens olika verksamheter
  • 31 procent till grundskola och fritidshem
  • 25 procent till omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 13 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 5 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 7 procent till gator, vägar och parker
  • 4 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Kontakt

 Oskar Nilsson, ekonomichef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-24