Till innehållet

Ekonomi och budget

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2023 beräknas de totala kostnaderna bli 3 004 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 8 miljoner kronor.

Härryda kommuns intäkter kommer från:

Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 341 mkr

Kommunalekonomisk utjämning med mera

267 mkr

Avgifter och övriga intäkter

404 mkr

Totalt

3 012 mkr

Så här fördelas pengarna

Cirkeldiagram över hur pengarna fördelas mellan kommunens olika verksamheter
  • 33 procent till grundskola och fritidshem
  • 26 procent till omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 14 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 6 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 3 procent till gator, vägar och parker
  • 3 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Kontakt

 Oskar Nilsson, ekonomichef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-27