Till innehållet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Nämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör nämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Möten, handlingar och protokoll

Sammanträden 2024

 • Tisdag 9 januari
 • Tisdag 6 februari
 • Tisdag 5 mars
 • Tisdag 19 mars
 • Tisdag 9 april
 • Tisdag 7 maj
 • Tisdag 28 maj
 • Tisdag 18 juni
 • Tisdag 27 augusti
 • Tisdag 24 september
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 19 november
 • Tisdag 17 december

Kontakt

Emelie Ivarson, sekreterare

Sven Karlsson, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-31