Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för Felanmälan i mobilapp och webb

Härryda kommun står bakom Infracontrols mobilapp och webbplats för felanmälan. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och appen. Den här redogörelsen beskriver hur Infracontrols mobilapp och webbplats för felanmälan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilappen och webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen Länk till annan webbplats. och appen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilappen och webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen eller mobilappen i något annat format, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt 2-4 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

031-724 61 00 (Kontaktcenter)

Rapportera brister i mobilappens eller webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilappens/webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se). Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats..

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av Infracontrols webbplats för felanmälan Länk till annan webbplats. och mobilappen Felanmälan Härryda.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 november 2022.

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter om du önskar svar


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07