Till innehållet

Bassängbad

Att bada i en bassäng innebär en risk att utsättas för faktorer som kan orsaka besvär eller sjukdom. Den relativt höga temperaturen i vattnet och inomhusluften gynnar att kemiska föroreningar bildas och att mikroorganismer växer till.

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt bassängbad.

Vilka regler gäller för mitt bassängbad?

Bassängbad omfattas av miljöbalkens regler. Bassänger, bubbelpooler eller badtunnor (som ej är för privat bruk) behöver anmälas till miljö- och bygglovsnämnden innan verksamhet startar.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten,(Har inte Bank-ID)

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om en anmälningsskyldig verksamhet/lokal startas, utan att någon anmälan först gjorts till miljö- och bygglovsnämnden, är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

  • Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.
  • Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20