Till innehållet

Detaljplaner i Härryda kommun

Detaljplaner bestämmer vad ett avgränsat markområde får lov att användas till. Det kan vara nya bostäder, verksamhetslokaler, parker, gator och naturområden. Detaljplaner är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnader får bli och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan även innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer eller värdefull natur.

Detaljplaner att tycka till om

Just nu finns det inga detaljplaner som är tillgängliga för samråd och grankning att tycka till om. Du som är invånare eller på annat sätt är berörd av en detaljplan har en lagstadgad rätt att få information om och chans att lämna synpunkter och ställa frågor till oss. Det sker när planeringen nått tidpunkterna för samråd och granskning.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Kartan visar både pågående detaljplanearbete och gällande detaljplaner. Välj mellan att bocka i eller ur rutorna i vänstermenyn i kartan. Klicka sedan på önskat markerat område.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-07