Till innehållet

Byggprojekt i området Mölnlycke fabriker

Många bostadskvarter och ett nytt arenatorg är klara i det gamla industriområdet. Samtidigt återstår ett par bygg- och anläggningsarbeten i och kring Mölnlycke fabriker.

Grävmaskiner utanför Mölnlycke fabriker

Gång- och cykelbana till Frökens udde

Under hösten 2022 byggdes en 550 meter lång gång- och cykelbana längs Långenäsvägen som förbinder Strand­vägen och Frökens udde vid Landvettersjön. Gång- och cykelbanan med belysning är öppen sedan december 2022.

Breddad väg och bussvändslinga, Långenäsvägen

Upprustningen av en del av Långenäsvägen vid p-huset utfördes under oktober 2023. Samtidigt pågår ett arbete med en ny bussvändslinga vid korsningen Långenäsvägen-Strandvägen.
Breddad väg och bussvändslinga vid Långenäsvägen

Ny gång- och cykelbro vid Fabriksbron

I arbetet med den nya parkmiljön runt Massetjärn ska gång- och cykelbanan i parken rustas upp. Bredvid den befintliga Fabriksbron anläggs en bro för gång och cykel. Preliminär tidplan för den nya gång- och cykelbron är år 2024-2025.

Wallenstams och Bonavas bostadskvarter

Majoriteten av Wallenstams och Bonavas kvarter är sedan sommaren 2023 klara och inflyttade. I detaljplanen finns det utrymme för ytterligare två kvarter.
700 bostäder och nytt p-hus

Störningar

På några ställen i fabriksområdet pågår arbetet med vägar och ledningar. Räkna med att tillgängligheten kan vara begränsad på dagtid och att trafikflöden kan ändras och ledas om med kort varsel.

Vanliga frågor om Mölnlycke fabriker

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarena.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Wallenstams pågående arbeten i Mölnlycke fabriker Länk till annan webbplats.

Om allt går enligt plan ska bostäder och gator i fabriksområdet planeras vara färdiga till år 2025.

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.

Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens mark- och exploateringsverksamhet som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Fler boende gör att Mölnlycke fabriker-området är dimensionerat för mer trafik till och från området. Vägarna utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen i söder framför Wendelsvägen i väster för att köra till och från området.

Den allra största andelen av boendeparkeringarna ligger i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.

I närheten finns en större öppen parkering söder om Massetjärn.
Parkering, med karta över parkeringsplatser i Mölnlycke

Kommunens trafikanalys på Säterivägen har utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Långenäsvägen och Säterivägen.

Status och dokument

Projektering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggnation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelbanor, VA

Daniel Lindell, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Prenumerera på uppdateringar

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07