Till innehållet

Familjedaghem

På ett familjedaghem ingår ditt barn i en mindre grupp med varierande åldrar från 1-6 år. Det finns familjedaghem i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda.

Högläsning för barn

I ett familjedaghem blir barn del av en mindre grupp med varierande åldrar från 1 till 6 år. Dagbarnvårdaren, som leder verksamheten, anpassar den dagliga verksamheten efter barngruppens behov och intressen. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem och har även tillgång till en grupplokal på varje ort för att erbjuda barnen pedagogisk inomhusverksamhet. Barnen serveras hemlagade måltider utifrån förskolans matsedel. Tillsammans med dagbarnvårdaren utforskar barnen familjedaghemmets närmiljö som lekplatser och natur.

Verksamheten styrs av skollagen, barnkonventionen och allmänna råd för pedagogisk omsorg. Familjedaghemmen arbetar efter förskolans läroplan.

Ansöka om plats på kommunalt familjedaghem

Vårdnadshavare kan ansöka om plats i familjedaghem när barnet är ett år gammal och då barnets vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Om barnets vårdnadshavare önskar familjedaghem ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola. Familjedaghem erbjuds i den mån det finns plats och till barn som är folkbokförda i Härryda kommun. Barn som är folkbokförda i en annan kommun tas endast emot i mån av plats.

Avgifter för barnomsorgen

Fristående familjedaghem

I kommunen finns ett fristående familjedaghem. För att ansöka om plats på fristående familjedaghem kontaktar du det familjedaghem du är intresserad av. Fristående familjedaghem ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av platser.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-21