Till innehållet

Avgifter för barnomsorg

När ditt barn går på en kommunal förskola eller familjedaghem ska du betala en avgift en gång i månaden. Hur hög avgiften är beror på hushållets inkomst, upp till en maxgräns. Det innebär att du måste lämna in en inkomstredovisning för att du ska betala rätt avgift.

Två tjejer på skolgård

Avgiften beror på hushållets inkomst

Avgiften som du ska betala räknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, alltså inkomsten före skatt. Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Avgiften baseras på deras inkomster, även om de inte har gemensamma barn. För att avgiften ska bli rätt måste du redovisa hushållets inkomst.

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du ska betala för barnomsorgen. Från 1 januari 2024 är maxbeloppet 56 250 kronor. Du betalar avgiften för innevarande månad 12 månader om året. Det betyder att du betalar avgiften för januari i januari, avgiften för februari i februari och så vidare.

Det är viktigt att du uppdaterar hushållets årsinkomst om den förändras, till exempel om du blir arbetslös, så att du inte betalar fel avgift. Klicka dig in på Min sida i vår e-tjänst för att lägga in uppgifterna.

Om vårdnadshavarna inte bor ihop

Om barnet bor växelvis hos två vårdnadshavare kan ni få varsin faktura. Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll och är aldrig högre än maxtaxan. Barnet har bara rätt till en plats på en förskola, även om ni bor på olika orter.

Äldre barn kan gå gratis

Från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Det betyder att barnet får gå 525 timmar om året utan att betala en avgift. 525 timmar om året motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, förutom skolloven. Barn födda 2021 och senare har även rätt att gå under lov eftersom de betalar fulltaxa även om de bara går 15 timmar i veckan.

Du kan välja att låta ditt barn gå mer än 15 timmar i veckan, men då ska du betala avgiften enligt taxa 2 (som beskrivs senare på den här sidan).

Avgiften räknas ut med en taxa

Vilken avgift du ska betala beror också på hur gammalt ditt barn är och hur många barn du har på förskolan eller familjedaghemmet. Detta räknar man ut med olika taxor. Om du loggar in i e-tjänsten kan du ta hjälp av kalkylatorn Beräkna barnomsorgsavgift för att kontrollera vad din avgift kommer att bli.

Taxa 1: Barn som är 1–2 år

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 3 % av hushållets bruttoinkomst (men inte mer än 1 688 kronor per månad).
 • För barn nummer 2 betalar du 2 % av hushållets bruttoinkomst (men inte mer än 1 125 kronor per månad).
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets bruttoinkomst (men inte mer än 563 kronor per månad).
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa 2: Barn som är 3–5 år och går mer än 15 timmar i veckan på förskola eller familjedaghem

Taxa 2 gäller från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år, om barnet går mer än 15 timmar i veckan på förskola eller familjedaghem. Taxan är reducerad med 16,8 % som motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 3 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % (men inte mer än 1 404 kronor per månad).
 • För barn nummer 2 betalar du 2 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % (men inte mer än 936 kronor per månad).
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % (men inte mer än 468 kronor per månad).
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa 3: Barn som är 3–5 år och går 15 timmar per vecka under skollov

Taxa 3 gäller från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år, om barnet går 15 timmar per vecka under skollov. Taxan delas in i två terminsavgifter, som vi delar upp och debiterar månadsvis precis som de andra avgifterna. Det går att byta till taxa 2 eller avgiftsfri allmän förskola inför varje ny termin.

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du terminsavgift på maximalt 2 106 kronor per termin, vilket innebär maximalt 351 kronor per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du terminsavgift på maximalt 1 404 kronor per termin, vilket innebär maximalt 234 kronor per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du terminsavgift på maximalt 702 kronor per termin, vilket innebär maximalt 117 kronor per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa för fritidshem 6–9 år

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 2 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst (men inte mer än 1 125 kronor per månad).
 • För barn nummer 2 betalar du 1 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst (men inte mer än 563 kronor per månad).
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst (men inte mer än 563 kronor per månad).
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Vanliga frågor och svar

Avgiften baseras på all skattepliktig inkomst (de inkomster som hushållet betalar skatt på). Ange bruttoinkomsten, det vill säga inkomsten innan skatten är avdragen. Ange inte bidrag som inte är skattepliktiga, till exempel studiebidrag, bostadsbidrag eller barnbidrag.

Exempel på skattepliktig inkomst är

 • bruttolön
 • pension
 • skattepliktig livränta
 • föräldrapenning/sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning/ALFA-kassa
 • vårdbidrag (men bara den skattepliktiga delen)
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga.

Det går bra att göra en inkomstredovisning så ofta du behöver, till exempel varje månad. Då korrigerar vi avgiften i efterhand. Vi justerar avgiften på nästa månads faktura så att du får betala mellanskillnaden eller behålla överskottet (beroende på om du betalade för lite eller för mycket förra gången).

Du ska redovisa hushållets inkomst när

 • ditt barn börjar på en förskola eller ett familjedaghem
 • hushållets inkomst förändras
 • familjeförhållandena förändras
 • en vårdnadshavares sysselsättning förändras.

Klicka dig in på Min sida i vår e-tjänst för att lägga in uppgifterna.

Eftersom du betalar en viss procent av hushållets inkomst i avgift så stiger avgiften ju högre inkomst du har, upp till maxbeloppet.

När vi har tagit emot din nya inkomstredovisning justerar vi avgiften så fort som möjligt. Om förändringen registreras efter att vi har färdigställt fakturan ser du förändringen först på nästa faktura.

Nej, avgiften påverkas i regel inte. Avgiften ändras bara om hushållets inkomst ändras. Undantaget är om du har ett barn som har gått 525 avgiftsfria timmar och som nu börjar gå fler timmar. Då börjar taxa 2 att gälla.

Det kan kommunens kontaktcenter hjälpa dig med. Du når kontaktcenter på 031‑724 61 00.

Det kan kommunens kontaktcenter hjälpa dig med. Du når kontaktcenter på 031‑724 61 00.

Ja, du betalar för platsen under inskolningen.

Ja, man betalar avgiften 12 månader om året.

Ja, men om ditt barn är sjukt i mer än 30 dagar kan vi göra en särskild prövning av avgiften. Då måste du som vårdnadshavare lämna in ett läkarintyg. Om du vill be om en särskild prövning ska du höra av dig till kontaktcenter.

Nej, du måste betala avgiften varje månad från och med när barnet börjar på förskolan eller familjedaghemmet.

Förskolan är avgiftsfri 525 timmar om året från och med den 15 augusti det år då barnet fyller 3 år.

Det innebär att man fortfarande ska betala en avgift om barnet exempelvis

 • inte fyller 3 år eller mer i år
 • har fyllt 3 år men det inte har blivit den 15 augusti ännu.

Du betalar 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Tänk därför på att säga upp platsen i god tid. Om du säger upp platsen tidigare än 30 dagar innan barnet ska sluta behöver du bara betala till datumet då barnet slutar.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-05