Till innehållet

Badklåda och vattenloppor

Under sommaren är det vanligt att kommunen får samtal om att det finns "vattenloppor" vid vid någon badplats. Då är det vanligt att den som badat får klåda kort efter badet.

Vad orsakar badklåda?

Badklåda, simmarklåda, eller cerkariedermatit ( i vardagligt tal ibland bara cerkarier) är en ofarlig och självläkande åkomma som kan drabba människan vid bad i sötvattensjöar. Åkomman orsakas av parasiter, så kallade cerkarier, som är ett av larvstadierna hos en inälvsmask som orsakar "fågelbiharzia" där sjöfåglar är huvudvärd och vissa sötvattenssnäckor mellanvärd. I vardagsmun talar man ofta om dessa som vattenloppor.

Vattenloppor finns i alla sjöar

Under vissa perioder på sommaren finns parasiten vattenloppan närvarande på badplatser och kan ge badklåda.

Det finns sjöar och badplatser som har mindre risk för problemen med badklåda men det kan uppkomma på alla badplatser och i alla sjöar där sötvattenssnäckor finns som är mellanvärd.

Vid badplatser där det blir djupt fort är det mindre risk för badklåda eftersom parasiten oftast trivs på grunt vatten. Om man är känslig för bett ska man undvika att bada på grunda vatten och där det finns mycket vass där snäckan oftast lever.

I vissa fall kan kommunen komma att utföra vissa åtgärder för att minska förekomsten av vattenloppor, som att minska beståndet av vassväxter.

Kliande utslag

Vattenlopporna är inte synliga för blotta ögat och simmar fritt i ytvattnet. De kan av misstag angripa en badande människa istället för en fågel och tränga in någon millimeter i huden där de dock dör snabbt. Vattenlopporna ger upphov till kliande utslag som kan påminna om myggbett. Utslagen brukar finnas kvar ungefär en vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber.

Behandling inte nödvändig

Badklåda är inte smittsam från person till person. Någon särskild behandling finns inte och är inte nödvändig. Symptomen kan lindras med klådstillande eller antiallergiska medel. Parasiterna finns mest på grunt vatten och därför drabbas barn oftare än vuxna. Man kan inte se på vattnet om det innehåller Vattenloppor men eventuell förekomst betyder inte att man måste undvika att bada. Ett bad behöver heller inte stänga.
Om badklåda Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan man göra för att undvika badklåda?

  • Bada i korta pass
  • torka och gnugga med handduk direkt efter bad
  • duscha efter bad
  • välj badplatser som inte ligger nära stora vassområden eller där det finns mycket sjöfågel.
  • mata inte fåglarna.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09