Till innehållet

Götalandsbanan - ny järnväg mellan Göteborg-Borås

Karta som är markerad med en grön och rödfärgad sträcka för att visa föreslagna tågkorridorer för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås genom Härryda kommun.Förstora bilden

Karta som visar föreslagna tågkorridorer för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås genom Härryda kommun. Klicka på kartan för att göra den större. Karta: Trafikverket

Regeringen har pausat den pågående planen för en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås. Den har gett statliga Trafikverket ett nytt uppdrag att utreda en ny inriktning för järnvägsförbindelsen med ökat fokus på regional arbetspendling.

I december 2022 meddelade regeringen att planeringen för ett sammanhängande system av nya stambanor ska avbrytas. Det innebär att planen för en del av en ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg-Borås pausas. Trafikverket som ansvarar för arbetet har samtidigt fått ett nytt uppdrag av regeringen att utreda hur järnvägen kan utvecklas på stråket Göteborg-Borås.
Ny järnväg mellan Göteborg och Borås Länk till annan webbplats.
(Trafikverkets samlingssida om den planerade järnvägen)

I juni rapporterade Trafikverket sitt nya uppdrag till regeringen som väntas lämna besked om den fortsatta planeringen under hösten 2023.

Trafikverkets två korridoralternativ genom kommunen

Genom åren har det funnits flera förslag på sträckningar i lokaliseringsutredningen för en ny järnväg. Innan ett omtag för tre år sedan planerade Trafikverket för en järnväg med ett stationsläge och fyra spår i Mölnlycke.

De alternativ som nu kvarstår genom Härryda kommun är korridorerna Mölnlycke och Tulebo väster om flygplatsen. Korridor Mölnlycke är rangordnad som alternativ nummer 1 och korridor Tulebo är rangordnad som alternativ nummer 2. I öster finns korridoren Bollebygd syd vidare mot Borås.

Trafikverket har en projektportal för den planerade järnvägen Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. Där finns fakta, underlag, utredningar och kartor samt aktuell information om projektet.
Trafikverkets projektsida: Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Länk till annan webbplats.

Kommunen negativ till båda alternativen

Det tredje och sista samrådet ägde rum våren 2021. I samrådet yttrande sig Härryda kommun negativt kring de båda västra korridorsalternativen som Trafikverket presenterade. Det ena är en tunnel under Mölnlycke, det andra en järnväg ovan mark söder om Mölnlycke (korridor Tulebo).

Kommunen lyfte exempelvis att den stora nyttan uteblir för Härryda kommun om den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås utesluter Mölnlycke som station. Dessutom skulle de negativa konsekverna bli för stora för kommunens invånare, enligt kommunen.

Kommunen föreslog istället en alternativ sträckning för att koppla den nya stambanan till nuvarande station i Mölnlycke. Den skulle tillgodose det stora behovet för Västsverige med en kapacitetsstark regionaltågstrafik i stråket.

Trafikverket sätter Härryda kommun på paus

Trafikverket meddelade hösten 2021 att man pausar den pågående planeringen i Härryda kommun. Bakgrunden är att Härryda kommun i nuläget inte kommer att tillsätta egna resurser för de cirka 60-talet detaljplaner som kan behöva ändras. Det är ett arbete som Trafikverket i sin planering räknat med att Härryda kommun skulle göra parallellt med en kommande prövning av regeringen.

Arbetet kommer att fortgå i övriga kommuner i stråket Göteborg–Borås med järnvägsplaner som är mer detaljerade utredningar. Först ut är delsträckan Almedal-Mölndal.

Enligt Trafikverket kan pausen med Härryda kommun komma att påverka tidplanen för projektet.

Enligt den planeringen som hittills gällt kommer regeringen att ta beslut om tillåtligheten, det vill säga godkänna lokaliseringen av den nya järnvägen inom Göteborg–Borås vid årsskiftet 2023/2024.

Vad gör Härryda kommun med järnvägsfrågan?

Härryda kommuns politiker och samhällsbyggnadssektor följer aktivt Trafikverkets planering och kommer att fortsätta med regelbundna avstämningar med Trafikverket och de andra kommunerna i stråket och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Hanna Henningsson, planeringsledare Trafik

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16