Till innehållet

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att se till att trottoarer och gångvägar intill din fastighet är säkra att gå på. Du ska hålla vägen ren, snöskottad och halksäker. Bildexemplen visar hur ansvaret för vägar nära fastigheter är fördelat mellan fastighetsägare och Härryda kommun.

Vägar som fastighetsägaren ansvarar för

Gång­bana och grönyta inom 5 meter från fastighetsgränsen

Bildmontage på gångbana med markering i blått och med mått som visar ansvar som ingår i fastighetsägarens väghållning

Bilden är ett montage.

Bildexemplet visar att både gångbana och kommunal grönyta ingår i fastighetsägarens renhållnings- och snöröjningsansvar. En gångbana som ligger 5 meter eller närmare din fastighetsgräns är fastighetsägarens ansvar. Även grönytan mellan fastigheten och gångbanan är fastighetsägarens ansvar att skotta, sanda och hålla ren från löv och bråte.

Gångbana direkt intill fastighets­gränsen

Illustration som visar en gångbana i direkt anslutning till fastighets­gräns.

Bilden är ett montage.

Bildexemplet visar en gångbana i direkt anslutning till fastighetsgränsen. Gångbana eller trottoar ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar. Körbana bredvid gångbanan är kommunens ansvar.

Gångbaneutrymme inom 5 meter från fastighetsgränsen

Illustration som visar ett gångbaneutrymme upp till 5 meter från fastighets­gräns.

Bilden är ett montage.

Bildexemplet visar ett bredare gångbaneutrymme. Det ingår i fastighetsägarens ansvar om den ligger 5 meter från fastighetsgränsen eller närmare. Allmänna parkerings­platser och körbana är kommunens ansvar att hålla rena.

Mer om skötsel av gångbanor

På webbsidan Skötsel av gångbanor beskriver vi generellt hur ansvaret för att hålla gångbanor rena och säkra är fördelat och vad du som fastighetsägare måste göra vid barmarks- och vinterrenhållning.
Skötsel av gångbanor

Vägar som kommunen ansvarar för

Gång- och cykelbana utanför fastighets­gräns

Illustration som visar en gång- och cykelbana utanför fastighets­gräns.

Bilden är ett montage.

Bildexemplet visar en gång- och cykelbana utanför fastighetens gräns. Alla gång- och cykelvägar ingår i kommunens renhållnings­ansvar. De hanteras också i kommunens vinterberedskap och snöröjs och sandas vid behov.

Grönyta och gång- och cykelbana 5 meter från fastighetsgräns

Illustration som visar grönyta samt gång- och cykelbana upp till 5 meter från fastighetsgräns.

Bilden är ett montage.

Bildexemplet visar en grönyta och en gång- och cykelväg mellan fastighetens gräns och körbanan. Hela området utanför fastighetstgränsen är kommunens ­­ansvar.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04