Till innehållet

Kontaktpersoner sökes

Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor.

Två vänner promenerar

Foto: Plattform, Scandinav

 Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller ungdom. Hur ofta och hur länge beror på personens behov, men oftast rör det sig om några gånger i månaden. Uppdragen ser olika ut beroende på vilka behov och önskemål den du stödjer har. Vanliga aktiviteter är att man går och tränar tillsammans, ser en fotbollsmatch, umgås över en fika eller går på bio.

Så här går det till

Om du vill bli kontaktperson gör socialtjänsten en utredning av din situation i form av en intervju och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer. Du erbjuds stöd och handledning i ditt uppdrag som uppdraget .

Arvode och ersättning

Härryda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner. Du blir inte anställd utan får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Vill du bli kontaktperson?

Intresseanmälan - kontaktperson

Kontakt

Monica Rohland, socialsekreterare

Elisabeth Silomäki Hermansson, 1:e socialsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-28