Till innehållet

Familjehem

Om ett barn eller en ungdom av olika anledningar inte kan bo hos sina föreäldrar kan de få bo och växa upp i ett familjehem.

Vuxna och tonåring sitter i soffa.

Foto: Plattform, Scandinav

Barn som behöver ett familjehem har erfarenheter i livet som gör att de behöver trygga vuxna i sin närhet. Orsaken kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen på grund av egna problem eller att barnet kommit ensam till Sverige utan anhöriga (ensamkommande flyktingbarn). Det kan också vara så att barnets egna problem är så stora att en placering är nödvändig.

Ett familjehem bör helst ligga inom tio mils avstånd från Härryda kommun för att kontakten med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten ska vara möjlig. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet/ungdomen har. 

Stöd från socialtjänsten

Familjehem utreds alltid för att bli godkända som familjehem. En familjehemsutredning består av hembesök, referenstagning, registerutdrag från bland annat belastningsregistret och djupintervju av erfarna familjehemssekreterare.

En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med barnets biologiska föräldrar. Handledning och uppföljning är ett stöd som sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans samt var för sig

Förstärkt familjehem - särskilt erfarna familjehem

Ett förstärkt familjehem har dels erfarenhet av att vara familjehem, dels kunskap kring barn och ungdomar med anknytningsstörning, trauma, dysfunktionella relationer, otrygghet, NPF-diagnoser, psykisk ohälsa och/eller självskadebeteende.

Familjehemmet behöver ha en god förmåga till samarbete och flexibilitet då detta behövs i relation till socialtjänst, skola, barnpsykiatri, biologiska föräldrar samt andra viktiga samhällsfunktioner. Minst en vuxen behöver finnas hemma på heltid. Inte sällan komletteras vården med öppenvård och ni ingår i teamet som stödjer barnet.

Vill du göra en intresseanmälan, skriv då att du är intresserad av uppdraget som förstärkt familjehem.

Kontakt

Anneli Sirugo, socialsekreterare

Emilia Johansson, socialsekreterare

Lena Sandgren Green, socialsekreterare

Marlen Johansson, socialsekreterare

Pernilla Johansson, 1:e socialsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-03