Till innehållet

Misstanke om barn som far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. En så kallad orosanmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma om barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112 eller efter kontorstid sociala jouren: 031-365 87 00. Är ärendet inte akut kan du använda vår e-tjänst nedan.

När du gör en anmälan tar socialtjänsten ställning till om en utredning ska inledas eller inte. En utredning innebär att socialtjänsten tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare undersöker om behov av stöd finns. Är du osäker och vill prata med socialtjänstens personal innan du gör en anmälan är du välkommen att göra det. Ring och beskriv din oro och därefter kan du fatta beslut om du ska göra en anmälan.

Anmäla som privatperson

Du kan göra en anmälan till socialtjänsten via e-tjänst, ringa, mejla eller skicka brev.

Anmälan via e-tjänst

Här kan du som privatperson välja om du vill vara anonym eller inte. Även om du loggar in med bank-id och väljer att vara anonym sparas inga uppgifter om dig.

Anmälan via telefon, mejl eller brev

Se telefonnummer och e-postadress längst ned.

Skriftlig anmälan via brev görs till:
Härryda kommun
Socialtjänsten
435 80 Mölnlycke

Om du som privatperson vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att ditt namn kan framgå av exempelvis din mejladress. Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten har enligt lag anmälningsskyldighet. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst. Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan ska göras via e-tjänsten. Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten först och du kan sedan komplettera din anmälan via e-tjänsten.

Insatser från socialtjänsten

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Insatserna kan bestå av bland annat olika samtalsmetoder och stöd, men det händer även att socialtjänsten i vissa fall bedömer att det finns allvarlig risk för att barnet kommer fara illa. Barnet får då tillfälligt eller under en längre tid bo hos någon annan som kan ta hand om hen.

Kan jag som anmäler få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen

031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag och onsdag: 9.00-11.45 och 13.00-14.30
  • Torsdag: 13.00-14.30
  • Fredag: 9.00-11.45 (samt dag före röd dag)

Socialjour (kvällar, nätter, helger)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-17