Till innehållet

Smittspridningen av covid-19 ökar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 06 nov 2023

För sköra personer innebär covid-19 och influensavirus en ökad risk för svår sjukdom. Det är därför mycket viktigt att du är frisk och symtomfri om du besöker våra särskilda boenden eller om du träffar personer som tillhör någon riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 och influensa till personer som är 65 år eller äldre och personer från 18 år som tillhör riskgrupp. Personer 50-64 år som hittills aldrig har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas också att vaccinera sig.

Enligt Folkhälsomyndigheten ökar smittspridningen av covid-19 i samhället och den förväntas öka ytterligare den närmaste tiden. Men det är inte bara covid-19 som kan orsaka svår sjukdom hos sköra personer, alla luftvägsvirus som till exempel influensavirus innebär en ökad risk.

– Det är mycket viktigt att du som besöker våra äldreboenden eller gruppbostäder är frisk och symtomfri. Följ också personalens uppmaningar kring var det är säkert att vistas under besöket och använd gärna handdesinfektion, säger Linda Strandberg, medicinskt ansvarig (MAS) i Härryda kommun.

Tänk även på att du ska vara frisk och symtomfri om du besöker sköra personer i deras hemmiljö.

Vaccination ger bästa skyddet

Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Inför vintersäsongen, när smittspridningen väntas öka som mest, rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 och influensa till personer som är 65 år eller äldre och personer från 18 år som tillhör riskgrupp. Personer 50-64 år som hittills aldrig har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas också att vaccinera sig.

Kontakt

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt