Till innehållet

Kommunstyrelsen 24 november: konstgräs och avtal för tillsyn av alkohol och tobak

Nyhet publicerad: 23 nov 2022

Denna vecka sammanträder välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Några av de ärenden som behandlas av kommunstyrelsen är pengar till nytt konstgräs på en idrottsplats, ett avtal om tillsyn och tillstånd för alkohol och tobak samt en rad medborgarförslag.

wooden gavel and books on wooden table

Denna vecka sammanträder välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Några av de ärenden som behandlas av kommunstyrelsen är:

  • Tidsbegränsade kommunala avtalssamverkan om tillstånd och tillsyn av alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning
    Förslaget handlar om att kommunen ska övergå till en tillfällig avtalssamverkan med Göteborgs Stad kring tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol samt försäljning av tobak och folköl. Detta sedan Göteborgs Stad sagt upp det nuvarande samverkansavtalet. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att godkänna ett nytt samverkansavtal från 1 januari och sex månader framåt.
  • Tidigareläggning av investering för upprustning och byte av konstgräs på Djupedals A-plan
    Upprustning och byte av konstgräset på Djupedals A-plan i Mölnlycke behöver ske tidigare än planerat till följd av bland annat större användning och därmed större slitage av planen än beräknat. Det nuvarande konstgräset anlades 2014 och skulle ha en livstid på 10 år, men har redan behövt repareras flera gånger. Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar om att tidigarelägga en planerad investering på sju miljoner kronor för upprustning och byte av konstgräset redan sommaren 2023.

  • Beslut om sju medborgarförslag
    Medborgare får bland annat besked om sina förslag på en ny transportled i Rävlanda, ett kallbadhus i Landvetter, en cykelväg längs södra Landvettersjön samt en upprustad näridrottsplats i Mölnlycke.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt