Till innehållet

Härryda kommuns företagsklimat får högt betyg

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 23 maj 2023

Företagarna i Härryda kommun är mycket nöjda med företagsklimatet i kommunen. Det visar resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2023. Härryda kommun förbättrar sig inom flera områden och ligger med detta i toppen bland kommunerna i Göteborgsregionen.

Näringslivskvällen 2023

Foto: Anna Sigvardsson

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning bland företag i Sveriges 290 kommuner, för att ta tempen på det lokala företagsklimatet. Frågorna spänner över en bredd av områden, från kunskap och attityder hos kommunpolitiker och tjänstemän till handläggningstider och tillgång på mark och lokaler. Resultatet från årets enkätundersökning visar att företagsklimatet i Sverige i stort ökar marginellt. I Härryda kommun ökar företagens engagemang och på samtliga enkätfrågor ligger kommunen bättre än Sverigesnittet.

– Det är oerhört glädjande att företagarna känner positivt stöd och draghjälp från Härryda kommun. Vi är också glada att företagens engagemang för företagsklimatet ökar, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

Positiv attityd till företagande i hela kommunen

Många uttrycker att de varit i kontakt med kommunen på olika sätt. På frågan om tjänstemännens attityd till företagande ger företagen förbättrat betyg. Enligt Härryda kommuns näringslivspolicy och handlingsplan ska kommunen på bred front prioritera företag och företagare. Härryda kommun har som mål att ha Sveriges bästa näringslivsklimat.

- Sveriges bästa företagare finns i Härryda kommun och tillsammans utvecklar vi företagsklimatet. Vi har vår handlingsplan på plats och nu lägger vi in nästa växel på resan att bli bäst i Sverige, säger Fredrik Olsson.

Svenskt näringsliv om företagsklimatet i Sverige - enkätresultat 2023 Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt